logo_mzr

info-targi-2018

Biblioteka Tatarska

Strona internetowa pt. BIBLIOTEKA TATARSKA powstała dla Czytelników w kraju i za granicą: dla tych wszystkich, którzy pragną poznać bliżej historię, tradycje, kulturę, a także współczesne realia życia społeczności tatarskiej – muzułmańskiej w Polsce.

Strona należy do Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, będącego organem wykonawczym Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Działalność Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego obejmuje przede wszystkim kierowanie bieżącymi przedsięwzięciami Związku; reprezentowanie MZR wobec władz państwowych, krajowych i zagranicznych, samorządowych, kościołów i innych związków religijnych w Polsce i za granicą.

Oprócz dbałości o sprawy religijne, doktrynalne i pracę na rzecz społeczności, Kolegium zajmuje się także projektami kulturalnymi (m.in. wydawnictwa, spotkania, wystawy, konferencje). Od 2006 roku prowadzi działalność czasopiśmienniczą i wydawniczą. Dzięki zaangażowanemu zespołowi powstają czasopisma, książki, broszury oraz płyty służące prezentacji i promocji historii, tradycji, kultury i twórczości własnej Tatarów polskich.

Wydane publikacje tworzą obecnie pokaźny zbiór. W większości ukazały się dzięki dotacjom publicznym z następujących instytucji: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (dawniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Wydawcy materiałów dostępnych na stronie to Najwyższe Kolegium Muzułmańskie (dawniej Najwyższe Kolegium MZR w RP) oraz Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq.

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie pragnie szczególnie podziękować Musie Czachorowskiemu za udostępnienie publikacji, które wydał w ramach własnej Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq.

Materiały udostępnione są bezpłatnie. Przy korzystaniu z nich prosimy o poszanowanie praw autorskich i podawanie adresu strony internetowej Biblioteki Tatarskiej.

Strona BIBLIOTEKA TATARSKA została zrealizowana dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Autorzy:
Koncepcja strony, redakcja i opracowanie tekstów – Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Korekta – Monika Szczęsnowicz
Fotografie – Piotr Michałowski

© Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP 2019

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]