logo_mzr

brak-zdjecia

Antoni Przemysław Kosowski

doktorant w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przedmiotem jego rozprawy doktorskiej są stosunki polsko-egipskie w latach 1927–1956.

Dzięki staraniom i poparciu ambasady Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie, uzyskał zgodę egipskiego MSZ na badanie dokumentacji poselstwa Egiptu w Warszawie i pałacu królewskiego (Abdin), która znajduje się w Archiwum Narodowym Egiptu w Kairze. W latach 2009 i 2010 przeprowadził tam dwie kwerendy. Laureat grantu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW oraz Polonia Aid Foundation Trust (PAFT). Uczestnik projektu dokumentacyjno-badawczego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze, poświęconego historii kontaktów polsko-egipskich. Autor monografii Witold Władysław Rajkowski. Podróżnik i orientalista (2017).

Autor:
Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjednoczonych (2011)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]