logo_mzr

artur-konopacki

Artur Konopacki (ur. 1975)

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2007); pracownik naukowy na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Prowadzi własne prace badawcze związane przede wszystkim z osadnictwem tatarskim, dziejami islamu i polityką wobec różnowierców w okresie do XIX wieku, czego efektem są liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe oraz monografia pt. Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku (2010).

Jest członkiem licznych organizacji, m.in.: białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, podlaskiego oddziału Związku Tatarów RP.

Autor szkicu historycznego:
Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018 (2018)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]