logo_mzr
Duchowni a słu[żba]
Sygnatura MZR_0153_2
Tytuł Duchowni a słu[żba]
Autor [brak informacji]
Gazeta Kurjer Wileński
Data wydania 14 maja 1930 r.
Numer wydania Nr 110 (1752)
Miejsce wydania Wilno
Język polski
Indeks geograficzny Polska
Indeks rzeczowy rozporządzenie ministra spraw wojskowych; pobór do wojska; duchowni w wojsku
Indeks osobowy [nie dotyczy]
Uwagi
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]