logo_mzr
Dziesięć lat temu… bez konia i na koniu przez oddane Wilno.
Sygnatura MZR_0164b
Tytuł Dziesięć lat temu… bez konia i na koniu przez oddane Wilno.
Autor J. M.
Gazeta Słowo
Data wydania 15 lipca 1930 r.
Numer wydania Rok IX, Nr 159 (2369)
Miejsce wydania Wilno
Język polski
Indeks geograficzny Polska
Indeks rzeczowy Nowa Wilejka; Tatarska Jazda; zajęcie Wilna; wspomnienia wojskowe
Indeks osobowy [nie dotyczy]
Uwagi
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]