logo_mzr

Mucharski_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Niedokończona tatarska opowieść
Autor Sulejman Mucharski
Redakcja Musa Czachorowski
Korekta Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Tłumaczenie streszczenia Tatjana Čachorovska, Daniel Czachorowski,
Projekt okładki Musa Czachorowski
Skład i łamanie Robert Błaszak
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 2015
ISBN 978-83-938887-0-2
Liczba stron 272
Format 14,5 x 20
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Streszczenie ang., lit., ros.
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

  • Wspomnienia Sulejmana Mucharskiego – podpułkownika Wojska Polskiego, polskiego Tatara, sapera mianowanego na stopień porucznika Korpusu Oficerów i Saperów w roku 1928, żołnierza batalionu mostowego w Modlinie to druga publikacja, która poprzez indywidualny los prezentuje czytelnikom okres dwudziestolecia międzywojennego oraz II wojny światowej.

    Książka Niedokończona tatarska opowieść jest cennym źródłem informacji nt. historii tatarskiej społeczności II Rzeczypospolitej, stosunków międzyludzkich tamtego okresu, obyczajowości, życia wojskowego.

    Przeżycia autora mogą stać się okazją do podróży sentymentalnej dla wielu starszych czytelników, a młodszych zainspiruje do prześledzenia przedwojennych i wojennych losów własnych przodków.

    Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

  • Sulejman Mucharski – podpułkownik Wojska Polskiego, syn Bekira Mucharskiego i Tamiry z Milkamanowiczów, polski Tatar urodzony 20 lipca 1900roku w Ostrynie (obecnie na Ukrainie), zmarły 15 marca 1986 roku w Warszawie, pochowany na warszawskim Tatarskim Cmentarzu Muzułmańskim. Saper, mianowany na stopień porucznika Korpusu Oficerów i Saperów w roku 1928 ze starszeństwem od 1.07.1927 r. lokata 18. Służył w batalionie mostowym w Modlinie. Jako kilkunastolatek przebywał w Gruzji i Azerbejdżanie. Doświadczenia i obserwacjez tamtego okresu zawarł w opowiadaniach i artykułach.

    Jego teksty ukazały się w „Życiu Tatarskim”: Narodziny i śmierć muślima (nr 36/ 2011) i Kanarek. Humoreska kaukaska (nr 37/ 2011); w „Przeglądzie Tatarskim”: Trochę o polskich Tatarach (nr 1/ 2012 r.) oraz w „Roczniku Tatarów Polskich”: Baku,walka i miłość (tom I/ 2014).

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]