logo_mzr

rocznik-tatarw_gwne_cz-b

Rocznik Tatarów Polskich

Czasopismo skierowane jest do środowisk naukowych badających szeroko rozumianą problematykę tatarską, do mniejszości tatarskiej w Polsce oraz do wszystkich odbiorców zainteresowanych relacją Polski ze Wschodem w aspekcie historycznym, kulturalnym i naukowym.

„Rocznik Tatarów Polskich” seria 2 jest swoistą platformą dla naukowców Tatarów zajmujących się w rozmaitych aspektach własną grupą etniczną oraz naukowców z ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą, którzy w swoich badaniach również podejmują analizy historyczne, religioznawcze, kulturowe, językoznawcze, socjologiczne Tatarów polskich oraz szerzej Tatarów zamieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią.

Historia

„Rocznik Tatarski” wydawany był w latach 1932-1938 przez wybitnych przedstawicieli tatarskiej inteligencji II Rzeczypospolitej. W tym okresie ukazały się 3 tomy tego wydawnictwa w roku 1932, 1935, 1938. Tom 4 przewidziany na rok 1940 zaginął w czasie II wojny światowej.

Po długoletniej przerwie czasopismo ukazywało się w latach 1993-2006 jako formalna kontynuacja i wydawnictwo Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Rocznik Tatarów Polskich. Związek Tatarów opublikował jedenaście tomów. Wydawanie rocznika było finansowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki, a następnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 1995-2006 redaktorem naczelnym czasopisma był prof. Selim Chazbijewicz.

Po kilkuletniej przerwie Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP podjęło się zadania reaktywowania tytułu. Dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji wydanie tomu I drugiej serii stało się możliwe.

Zespół redakcyjny oraz Rada Naukowa gwarantują odpowiedni poziom merytoryczny publikowanych materiałów.

Rocznik wydany w 2014 roku jest pierwszym tomem drugiej serii, ale zarazem piętnastym, wliczając trzy z lat 1932-1935 oraz jedenaście z lat 1993-2006.

 • Okładka:

  Czasopismo:
  Tytuł Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  Podtytuł Czasopismo naukowe i literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  Tom Tom VIII (XXII), rok 2021 (1442/43)
  Rejestr/ ISSN Rej. PR 701/ ISSN 1234-9267
  Rada Naukowa Timur Ajupow (Ałtajski Państwowy Uniwersytet Medyczny, Barnauł, Kraj Ałtajski, FR)
  Selim Chazbijewicz – przewodniczący (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  Adas Jakubauskas (Uniwersytet Mykolasa Romerisa, Wilno, Litwa)
  Henryk Jankowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
  Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Aleksander Miśkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
  Grażyna Zając (Uniwersytet Jagielloński)
  Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
  Zespół Recenzencki Janusz Danecki (Uniwersytet Warszawski)
  Marek M. Dziekan (Uniwersytet Łódzki)
  Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Agata Skowron-Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Jan Tyszkiewicz (Akademia Humanistyczna)
  Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)
  Redaktor naczelny Barbara Pawlic-Miśkiewicz
  Redaktor prowadzący Musa Çaxarxan Czachorowski
  Kolegium Redakcyjne Jusif Agajew (Baku, Azerbejdżan), Rafał Berger (Bydgoszcz), Daniel St. Czachorowski (Wrocław), Mychajło Jakubowycz (Ostróg, Ukraina), Julia Krajcarz (Kraków), Michał Łyszczarz (Gdańsk), Karolina Radłowska (Białystok)
  Korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
  Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
  Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
  Miejsce i rok wydania Białystok, Wrocław 2021
  Liczba stron 288
  Format 16 x 23
  Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI s.c. – Wrocław – www.argi.pl
  Uwagi Spis treści i streszczenie ang., lit., ros.
  Noty o autorach ang.
  Złożono krojem Brygada 2018
  Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Okładka:

  Czasopismo:
  Tytuł Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  Podtytuł Czasopismo naukowe i literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  Tom Tom VII (XXI), rok 2020 (1441/42)
  Rejestr/ ISSN Rej. PR 701/ ISSN 1234-9267
  Rada Naukowa Selim Chazbijewicz – przewodniczący (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  Swietłana Czerwonnaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Adas Jakubauskas (Uniwersytet Mykolasa Romerisa, Wilno, Litwa)
  Henryk Jankowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
  Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Aleksander Miśkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
  Grażyna Zając (Uniwersytet Jagielloński)
  Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
  Zespół Recenzencki Janusz Danecki (Uniwersytet Warszawski)
  Marek M. Dziekan (Uniwersytet Łódzki)
  Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Agata Skowron-Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Jan Tyszkiewicz (Akademia Humanistyczna)
  Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)
  Redaktor naczelny Barbara Pawlic-Miśkiewicz
  Redaktor prowadzący Musa Çaxarxan Czachorowski
  Kolegium Redakcyjne Rafał Berger (Bydgoszcz), Daniel St. Czachorowski (Wrocław), Mychajło Jakubowycz (Ostróg, Ukraina), Julia Krajcarz (Kraków), Michał Łyszczarz (Gdańsk), Karolina Radłowska (Białystok), Michał Pędracki (Puławy)
  Korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
  Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
  Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
  Miejsce i rok wydania Białystok, Wrocław 2020
  Liczba stron 336
  Format 16 x 23
  Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
  Uwagi Spis treści i streszczenie ang., lit., ros.
  Noty o autorach ang.
  Złożono krojem Brygada 2018
  Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Okładka:

  Czasopismo:
  Tytuł Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  Podtytuł Czasopismo naukowe i literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  Tom Tom VI (XX), rok 2019 (1440/41)
  Rejestr/ ISSN Rej. PR 701/ ISSN 1234-9267
  Rada Naukowa Selim Chazbijewicz – przewodniczący (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  Swietłana Czerwonnaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Adas Jakubauskas (Uniwersytet Mykolasa Romerisa, Wilno, Litwa)
  Henryk Jankowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
  Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Aleksander Miśkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
  Grażyna Zając (Uniwersytet Jagielloński)
  Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
  Zespół Recenzencki Janusz Danecki (Uniwersytet Warszawski)
  Marek M. Dziekan (Uniwersytet Łódzki)
  Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Agata Skowron-Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Jan Tyszkiewicz (Akademia Humanistyczna)
  Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)
  Redaktor naczelny Barbara Pawlic-Miśkiewicz
  Redaktor prowadzący Musa Çaxarxan Czachorowski
  Kolegium Redakcyjne Rafał Berger (Bydgoszcz), Daniel St. Czachorowski (Wrocław), Mychajło Jakubowycz (Ostróg, Ukraina), Julia Krajcarz (Kraków), Michał Łyszczarz (Gdańsk), Karolina Radłowska (Białystok), Michał Pędracki (Puławy)
  Korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
  Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
  Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
  Miejsce i rok wydania Białystok, Wrocław 2019
  Liczba stron 288
  Format 16 x 23
  Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
  Uwagi Spis treści i streszczenie ang., lit., ros.
  Noty o autorach ang.
  Złożono krojem Brygada 2018
  Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Okładka:

  Czasopismo:
  Tytuł Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  Podtytuł Czasopismo naukowe i literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  Tom Tom V (XIX), rok 2018 (1439/40)
  Rejestr/ ISSN Rej. PR 701/ ISSN 1234-9267
  Rada Naukowa Selim Chazbijewicz – przewodniczący (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  Swietłana Czerwonnaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Adas Jakubauskas (Uniwersytet Mykolasa Romerisa, Wilno, Litwa)
  Henryk Jankowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
  Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Aleksander Miśkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
  Grażyna Zając (Uniwersytet Jagielloński)
  Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
  Zespół Recenzencki Janusz Danecki (Uniwersytet Warszawski)
  Marek M. Dziekan (Uniwersytet Łódzki)
  Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Agata Skowron-Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Jan Tyszkiewicz (Akademia Humanistyczna)
  Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)
  Redaktor naczelny Barbara Pawlic-Miśkiewicz
  Redaktor prowadzący Musa Çaxarxan Czachorowski
  Kolegium Redakcyjne Rafał Berger (Bydgoszcz), Daniel St. Czachorowski (Wrocław), Mychajło Jakubowycz (Ostróg, Ukraina), Julia Krajcarz (Kraków), Michał Łyszczarz (Gdańsk), Marek Marszewski (Warszawa), Michał Pędracki (Puławy)
  Korekta Robert Błaszak
  Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
  Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
  Miejsce i rok wydania Białystok, Wrocław 2018
  Liczba stron 288
  Format 16 x 23
  Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
  Uwagi Spis treści i streszczenie ang., lit., ros.
  Noty o autorach ang.
  Złożono krojem Brygada 2018
  Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Okładka:

  Czasopismo:
  Tytuł Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  Podtytuł Czasopismo naukowe i literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  Tom Tom IV (XVIII), rok 2017 (1438/39)
  Rejestr/ ISSN Rej. PR 701/ ISSN 1234-9267
  Rada Naukowa Prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń);
  Prof. dr hab. Henryk Jankowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań);
  Prof. dr hab. Teresa Zaniewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa);
  Doc. dr Adas Jakubauskas, Uniwersytet Mykolasa Romerisa (Wilno, Litwa);
  Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń);
  Dr hab. Grażyna Zając, Uniwersytet Jagielloński (Kraków);
  Dr Aleksander Miśkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku
  Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. Selim Chazbijewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
  Recenzent Prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
  Redaktor naczelny Barbara Pawlic-Miśkiewicz
  Redaktor prowadzący Musa Czachorowski
  Kolegium Redakcyjne dr Magdalena Lewicka (Toruń), dr Michał Łyszczarz (Olsztyn),
  dr Michał Pędracki (Puławy), dr Wojciech Wendland (Łódź),
  mgr Rafał Berger (Bydgoszcz)
  Tłumaczenia (angielski, litewski, rosyjski) Tatjana Čachorovska, mgr Daniel Czachorowski
  Korekta mgr inż. Robert Błaszak
  Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
  Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
  Miejsce i rok wydania Białystok, Olsztyn, Wrocław 2017
  Liczba stron 288
  Format 16 x 23
  Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
  Uwagi Spis treści i streszczenie ang., lit., ros.
  Noty o autorach ang.
  Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Okładka:

  Czasopismo:
  Tytuł Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  Podtytuł Czasopismo naukowe i literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  Tom Tom III (XVII), rok 2016 (1437/38)
  Rejestr/ ISSN Rej. PR 701/ ISSN 1234-9267
  Rada Naukowa Prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń);
  Prof. dr hab. Henryk Jankowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań);
  Prof. dr hab. Teresa Zaniewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa);
  Doc. dr Adas Jakubauskas, Uniwersytet Mykolasa Romerisa (Wilno, Litwa);
  Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń);
  Dr hab. Grażyna Zając, Uniwersytet Jagielloński (Kraków);
  Dr Aleksander Miśkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku
  Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. Selim Chazbijewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
  Recenzent Prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
  Redaktor naczelny Selim Chazbijewicz
  Redaktor prowadzący Musa Czachorowski
  Kolegium Redakcyjne dr Michał Łyszczarz (Olsztyn), dr Barbara Pawlic-Miśkiewicz (Białystok),
  dr Michał Pędracki (Puławy), dr Wojciech Wendland (Łódź),
  mgr Krzysztof Bassara (Kraków), mgr Rafał Berger (Bydgoszcz)
  Tłumaczenia (angielski, litewski, rosyjski, turecki) Tatjana Čachorovska, mgr Daniel Czachorowski
  Korekta mgr Anna Boczkowska
  Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
  Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
  Miejsce i rok wydania Białystok, Olsztyn, Wrocław 2016
  Liczba stron 296
  Format 16 x 23
  Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
  Uwagi Spis treści i streszczenie ang., lit., ros.
  Noty o autorach ang.
  Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Okładka:

  Czasopismo:
  Tytuł Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  Podtytuł Czasopismo naukowe i literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  Tom Tom II (XVI), rok 2015 (1436/37)
  Rejestr/ ISSN Rej. PR 701/ ISSN 1234-9267
  Rada Naukowa Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
  Prof. dr hab. Henryk Jankowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań)
  Prof. dr hab. Katarzyna Warmińska, Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków)
  Prof. dr hab. Teresa Zaniewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
  Doc. dr Adas Jakubauskas, Uniwersytet Mykolasa Romerisa (Wilno, Litwa)
  Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
  Dr hab. Grażyna Zając Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
  Dr Aleksander Miśkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku
  Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. Selim Chazbijewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
  Recenzent Prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
  Redaktor naczelny Selim Chazbijewicz
  Redaktor prowadzący Musa Czachorowski
  Kolegium Redakcyjne dr Michał Łyszczarz (Olsztyn), dr Barbara Pawlic-Miśkiewicz (Białystok),
  dr Wojciech Wendland (Łódź), mgr Krzysztof Bassara (Kraków),
  mgr Rafał Berger (Bydgoszcz)
  Tłumaczenia (angielski, litewski, rosyjski, turecki) Tatjana Čachorovska, mgr Daniel Czachorowski, mgr Antoni Sarkady
  Korekta mgr Anna Boczkowska
  Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
  Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
  Miejsce i rok wydania Białystok, Olsztyn, Wrocław 2015
  Liczba stron 292
  Format 16 x 23
  Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
  Uwagi Spis treści i streszczenie ang., lit., ros., tur.
  Noty o autorach ang.
  Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji
 • Okładka:

  Czasopismo:
  Tytuł Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  Podtytuł Czasopismo naukowe i literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  Tom Tom I (XV), rok 2014 (1435/36)
  Rejestr/ ISSN Rej. PR 701/ ISSN 1234-9267
  Rada Naukowa Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
  Prof. dr hab. Henryk Jankowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań)
  Prof. dr hab. Teresa Zaniewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
  Doc. dr Adas Jakubauskas, Uniwersytet Mykolasa Romerisa (Wilno, Litwa)
  Dr hab. Katarzyna Warmińska, Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków)
  Dr hab. Grażyna Zając Uniwersytet Jagielloński (Kraków),Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański;
  Prof. dr hab. Henryk Jankowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań)
  Prof. dr hab. Teresa Zaniewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
  Doc. dr Adas Jakubauskas, Uniwersytet Mykolasa Romerisa (Wilno, Litwa)
  Dr hab. Katarzyna Warmińska, Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków)
  Dr hab. Grażyna Zając Uniwersytet Jagielloński (Kraków),
  Dr Aleksander Miśkiewicz Uniwersytet w Białymstoku
  Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. Selim Chazbijewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
  Recenzent Prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
  Redaktor naczelny Selim Chazbijewicz
  Redaktor prowadzący Musa Czachorowski
  Kolegium Redakcyjne dr Michał Łyszczarz (Olsztyn), dr Barbara Pawlic-Miśkiewicz (Białystok),
  dr Wojciech Wendland (Łódź), mgr Krzysztof Bassara (Kraków),
  mgr Rafał Berger (Bydgoszcz)
  Tłumaczenia (angielski, litewski, rosyjski) mgr Daniel Czachorowski, Tatjana Čachorovska
  Korekta mgr Anna Boczkowska
  Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
  Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
  Miejsce i rok wydania Białystok, Olsztyn, Wrocław 2014
  Liczba stron 304
  Format 16 x 23
  Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
  Uwagi Spis treści i streszczenie ang., białorus., lit., ros., tur.
  Noty o autorach ang.
  Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji
 • SUPLEMENT do TOMU I (XV) – rok 2014 (1435/36)

  Suplement prezentuje zdjęcia delegatów I Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego. Zdjęcia wykonał Walenty Dobrowolski w Wilnie, w styczniu 1938 roku.

  Okładka:

  Suplement:
  Tytuł Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  Podtytuł Czasopismo naukowe i literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie
  Środkowo-Wschodniej

  Tom Suplement do tomu I (XV), rok 2014 (1435/36)
  Tytuł suplementu na okładce Pierwszy Wszechpolski Kongres Muzułmański
  w Wilnie dnia 31, stycznia 1938 roku.
  Zdjęcia: W. Dobrowolskiego, Wilno
  Rejestr/ ISSN Rej. PR 701/ ISSN 1234-9267
  Redaktor naczelny Selim Chazbijewicz
  Zastępca redaktora naczelnego
  – sekretarz redakcji
  Musa Czachorowski
  Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
  Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
  Liczba stron 16
  Format 16 x 22,5
  Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
  Dofinansowanie Zrealizowano ze środków własnych Wydawcy
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]