logo_mzr

siufkacze_magia_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Siufkacze i fałdżeje.
Tatarska magia ludowa
Tekst Michał Łyszczarz
Recenzent Marek M. Dziekan
Redakcja i opracowanie Musa Çaxarxan Czachorowski
Współpraca redakcyjna,
korekta
Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Opracowanie graficzne,
redakcja techniczna
Bogdan Suprun
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 2021
ISBN 978-83-65802-40-8
Liczba stron 132
Format 21,5 x 21,5
Druk i oprawa Drukarnia OrthDruk Białystok
Uwagi Bibliografia, Indeks fotografii
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  • Album pt. Siufkacze i fałdżeje. Tatarska magia ludowa poświęcony jest praktykom magii ludowej polskich Tatarów. Autor tekstu dr Michał Łyszczarz zajmuje się od kilku lat tematem tatarskich praktyk magicznych i ochronnych. Przedmiotem tekstu jest nie tylko opisanie praktyk magiczno-leczniczo-ochronnych podejmowanych przez polskich Tatarów, ale też sprawdzenie wśród członków społeczności polskotatarskiej, które z nich przetrwały, a które zostały zapomniane. Spisane anegdoty i rodzinne historie pozwalają na utrwalenie i zachowanie dziedzictwa niematerialnego polskich Tatarów i stanowią ważny element wywodu.

    Uzupełnieniem tekstu są zdjęcia zachowanych materialnych dowodów na czynione praktyki, pozyskane przez Michała Łyszczarz, Musę Czachorowskiego i Barbarę Pawlic-Miśkiewicz, a także zdjęcia z zasobów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

    Układ albumu: słowo prof. dr hab. Marka M. Dziekana, spis treści, siedem rozdziałów, nota metodologiczna i bibliograficzna, bibliografia oraz indeks fotografii.

    Album został wydany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]