logo_mzr

tatarskie-imiona_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Tatarskie imiona
Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów
Autor
Redakcja, opracowanie, korekta
Daniel St. Czachorowski
Pomysł tomu Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Miśkiewicz
Współpraca redakcyjna Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Wstęp Musa Çaxarxan Czachorowski
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 2019
ISBN 978-83-65802-27-9
Liczba stron 192
Format 14,5 x 20,5
Druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI s.c. – Wrocław – www.argi.pl
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Książka Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów przedstawia zakres i popularność nazewniczą nowo narodzonych w gminach tatarskich w Studziance (1798–1854), Kruszynianach (1866–1900) i Sorok Tatarach (1834–1940). Mamy tu zatem czas zaborów i początki państwowości XX wieku aż do okupacji niemieckiej i państwowości litewskiej roku 1940. W efekcie otrzymujemy przekrój przez przełomy wieków i obraz podobieństw oraz różnic występujących w trzech gminach wyznaniowych zatopionych w polskości, ale wystawionych na obce wymogi urzędnicze i prawne – użycie właściwego języka, podporządkowanie właściwym władzom rejonowym itd. Wykorzystane tu zostały materiały Archiwum Państwowego w Białymstoku i Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie.

  Kolejnym elementem są imiona pozyskane z kwerend na tatarskich mizarach w Bohonikach, Kruszynianach, Sorok Tatarach i Warszawie oraz w kwaterach muzułmańskich cmentarzy komunalnych w Gdańsku i Wrocławiu. Tutaj pochówki dokonywane są na bieżąco, mamy więc do czynienia z nazewnictwem imienniczym używanym współcześnie. Pozwala to na przeprowadzenie porównania w tytułowym zakresie.

  Praca szczegółowo określa modę na nadawanie imion noworodkom i młodym Tatarom polsko-litewskim, jednoznacznie określając odrębność tej grupy wśród narodów Europy Wschodniej – powszechnie występujące trendy słowiańskie (głównie polskie) i islamskie, następnie turkijskie i rosyjskie, a także ogólne wpływy: starożytne, wschodnio- i zachodnioeuropejskie oraz nowożytne.

  Publikacja została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Daniel St. Czachorowski – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk-archiwariusz.
  Tłumaczy z jęz. rosyjskiego i ukraińskiego. Publikował w „As-Salam”, „Roczniku Tatarów Polskich”, „Życiu Tatarskim”, „Lietuvos totoriai” oraz „Przeglądzie Tatarskim”.

  Przetłumaczył książki: Księga Pamięci (2007), Uczę się czcić Boga (2017), Opowieści naszego Proroka (2019), Islam. Ostatnia religia objawiona (2019), Uczę się oczyszczenia i modlitwy (2019). Współautor tłumaczeń zbiorów bajek tatarskich: Kara-Batyr i Błękitny Koń (2009), Tatarskie bajanie (2016), Baju, baju, z tatarskiego kraju (2017).

  Jest autorem najnowszego wydawnictwa NKM MZR w RP pt. Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]