logo_mzr

tatarskie-slady_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Tatarskie ślady w polskim krajobrazie
Legendy i miejsca
Autor Julia Krajcarz
Redakcja i opracowanie Musa Çaxarxan Czachorowski
Korekta Daniel St. Czachorowski
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Wrocław 1441/2020
ISBN 978-83-65802-30-9
Liczba stron 192
Format 14,5 x 20,5 cm
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI s.c. – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Bibliografia, Indeks nazw miejscowych
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  • Książka prezentuje różnorodne tatarskie wątki m.in. w nazwach miejscowości i ulic, w herbach miast oraz rozmaitych legendach i opowieściach. Główną część tworzy leksykon kilkuset miejscowości, rozrzuconych po całym kraju, które w jakiś sposób – historycznie lub wyobrażeniowo – łączą się z zazwyczaj dawną obecnością Tatarów w Polsce. Jej śladami są liczne kurhany i kopce zwane tatarskimi, tatarskie kapliczki, tatarskie krzyże itp. elementy wpisane od setek lat w polskie otoczenie. Aż trudno sobie wyobrazić, że tak wiele się ich nazbierało.

    Publikacja Julii Krajcarz składa się z sześciu rozdziałów poprzedzonych słowem Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, wstępem Musy Czachorowskiego oraz słowem wstępnym autorki.

    Publikacja została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]