logo_mzr

logo_mzr_strona

Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F
tel./fax (+48) 85 732 40 23, kom. (+48) 605 612 137
e-mail: mzr@mzr.pl, www.mzr.pl

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie jest organem wykonawczym Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Jego przewodniczącym jest Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz.

Działalność Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego obejmuje przede wszystkim kierowanie bieżącymi przedsięwzięciami Związku; reprezentowanie MZR wobec władz państwowych, krajowych i zagranicznych, samorządowych, kościołów i innych związków religijnych w Polsce i za granicą, a także nadzorowanie pracy poszczególnych gmin wyznaniowych należych do Związku.

Oprócz dbałości o sprawy religijne, doktynalne i wewnątrzzwiązkowe Kolegium zajmuje się również projektami kulturalnymi (wydawnictwa, spotkania, wystawy, konferencje). Powstały kilka lat temu zespół wspólnie z Muftim konsekwentnie rozwija linię wydawniczą. Dzięki dotacjom zewnętrznym oraz środkom własnym możliwe jest wydawanie kwartalnika „Przegląd Tatarski” i „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”.
W latach 2010-2012 ukazywało się również pismo „Muzułmanie Rzeczypospolitej”.

Dotychczas opublikowano m.in.: „Tatarzy muzułmanie w Białymstoku. Informator”, „Muzyczna jurta. Śladami Tatarów”, „Tatarskie biografie”, „Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów”, „Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej”, „Jeszcze tylko ten step”, „Sonety krymskie”, „Tatariada”, „Żołnierskie wspomnienia”, „Niedokończona tatarska opowieść” oraz albumy „Muslims on Polish Soil” i „Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej”.

Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq

Jest to rodzinno-przyjacielskie przedsięwzięcie od roku 2008 prowadzone przez Musę Czachorowskiego. Swój początek ma w wydawnictwie Teksty Literackie Etc. „Mediana”, działającym w latach 1998–2007. Specjalizowało się w niskonakładowych (do 500 egz.) publikacjach poświęconych współczesnej falerystyce wojskowej (polskiej, litewskiej i czeskiej) oraz poezji. Z czasem pojawiła się tematyka tatarska oraz muzułmańska, m.in. w roku 2007 ukazały się: „Księga pamięci” Chasienia Aleksandrowicz i „40 rad dla muzułmańskiego domu” szajcha Muhammada Saliha al-Munajjida. „Mediana” współdziałała z Dolnośląskim Oddziałem Związku Tatarów Rzeczypospolitej oraz Centrum Kultury Tatarów Polskich.

Obecnie Çaxarxan Xucalıq zajmuje się wyłącznie problematyką tatarsko-muzułmańską. Środki na druk zbierane są w gronie rodzinno-przyjacielskim, zaś wszelkie prace przygotowawcze i redakcyjne wykonuje się bezpłatnie. Dotychczas staraniem IWÇX ukazały się m.in. „Kara-Batyr i Błękitny Koń. Nogajskie bajki ludowe”, „Prolegomena do modlitwy” Abu al-Lajsa As-Samarkandiego, „Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjednoczonych” Antoniego Przemysława Kosowskiego, „Historia meczetu w Wilnie (Próba monografii)” Leona Kryczyńskiego, „Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej” Waldemara Jaskulskiego, „Katechizm z okazyi ochrzczenia Tatarzyna Budziackiego” X. Michała Ignacego Wieczorkowskiego, „Ja sin. 36 sura Świętego Koranu” oraz „Al-Kur’an al-Karim”.

Działania Çaxarxan Xucalıq wspierają: Halina Szahidewicz, Iza Melika Czechowska, Tatjana Čachorovska i Daniel St. Czachorowski oraz – w razie potrzeby – kilkoro jeszcze przyjaciół. Instytucjonalnie zaś współpracuje z Najwyższym Kolegium Muzułmańskim.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]