logo_mzr

selim-chazbijewicz

Selim Mirza Chazbijewicz (ur. 1955)

politolog, pisarz, publicysta, poeta, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2017 roku ambasador RP w Kazachstanie i Kirgistanie. Członek władz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w latach 1997–2004.

Współzałożyciel i długoletni przewodniczący Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Autor ośmiu zbiorów poetyckich (jeden wspólnie z Musą Czachorowskim) oraz licznych książek i artykułów o tematyce tatarskiej. Przewodniczący Rady Naukowej „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”.

Autor:
Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów (2012)
Tylko niebo (2016)
Trzy źródła (2017)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]