logo_mzr

wystawa-2017czb

Plansze:

Tytuł Tradycje i współczesność Tatarów – polskich muzułmanów
Realizatorzy Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Koncepcja i tekst Lucyna Lesisz
Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Tłumaczenie tekstu –
język angielski
Justyna Rodzińska-Nair
Projekt graficzny Bogdan Suprun
Miejsce i rok wydania Białystok 2017
Liczba plansz 20
Partner Narodowe Archiwum Cyfrowe
Finansowanie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • Podstawą wystawy opracowanej w 2017 roku była wcześniejsza wystawa zrealizowana z okazji jubileuszu 80-lecia Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, obchodzonego w 2006 roku.

  Impulsem do stworzenia reedycji wystawy pod zmienionym tytułem był sygnał ze strony Wydziału Dyplomacji Historycznej, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, iż chętnie wykorzysta wystawę w swoich działaniach promocyjnych.

  Od roku 2010 polskie placówki dyplomatyczne, działające w krajach muzułmańskich, wykorzystują wystawę w swoich działaniach promocyjnych, ukazując Polskę jako kraj zamieszkany od ponad sześciuset lat przez Tatarów – polskich wyznawców islamu. Prezentacje otwierają nowe drogi porozumienia między Polską a krajami muzułmańskimi, a opowieści o dziejach społeczności muzułmańskiej, która od wieków żyje w Europie Środkowo-Wschodniej budzą żywe zainteresowanie i sympatię.

  Nowe plansze opracowały wspólnie Lucyna Lesisz, kierownik Muzeum Historycznego, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Barbara Pawlic-Miśkiewicz, koordynatorka i autorka projektów kulturalno-wydawniczych przy NKM MZR w RP.

  Projekt graficzny przygotował Bogdan Suprun, projektant, architekt, wykładowca w Zakładzie Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

  Prace trwały od czerwca do września 2017 r.

  Eksponaty i zdjęcia prezentowane na poszczególnych planszach pochodzą ze zbiorów Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

  Polecamy strony realizatorów i partnera wydania:

  www.mzr.pl
  www.muzeum.bialystok.pl
  www.nac.gov.pl

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]