logo_mzr
1300-na rocznica śmierci Mahometa.
Sygnatura MZR_0226a MZR_0226b
Tytuł 1300-na rocznica śmierci Mahometa.
Autor Leon Kryczyński
Gazeta Kurjer Wileński
Data wydania 21 grudnia 1932 r.
Numer wydania Nr 292 (2534)
Miejsce wydania Wilno
Język polski
Indeks geograficzny Polska
Indeks rzeczowy odczyt; Związek kulturalno-oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej; Wilno; islam; Koran; prorok Muhammad; Mahomet; życie proroka
Indeks osobowy Aleksander Achmatowicz
Uwagi
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]