logo_mzr
Adres tatarów polskich.
Sygnatura MZR_0033_2
Tytuł Adres tatarów polskich.
Autor [brak informacji]
Gazeta Kurjer Warszawski
Data wydania 15 maja 1923 r.
Numer wydania Nr 133
Miejsce wydania Warszawa
Język polski
Indeks geograficzny Polska
Indeks rzeczowy Związek Tatarów; adres do prezydenta RP; wznowienie stosunków polsko-tureckich; zasługi Tatarów; Polska
Indeks osobowy Aleksander Achmatowicz; Aleksander Romanowicz; Zenon Kryczyński; Bohdan Achmatowicz; Abduł Kierym Achmatowicz; Mechmet Chalecki; Ramazan Tarak Mirza Buczacki; Ibrahim Smajkiewicz; Stefan Bazarewski; Adam Murza Murzicz; Maciej Sajraszewski; Ali Illasewicz; Eljasz Sobolewski; Jan Lebiedź; Osman Achmatowicz; Aleksander Murza Murzicz; Mustafa Romanowicz; Arsłan Achmatowicz
Uwagi
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]