logo_mzr
Ożywiona działalność kulturalno-oświatowa wśród Tatarów polskich.
Sygnatura MZR_0123
Tytuł Ożywiona działalność kulturalno-oświatowa wśród Tatarów polskich.
Autor V.
Gazeta Kurjer Wileński
Data wydania 30 grudnia 1928 r.
Numer wydania Rok V, Nr 298 (1345)
Miejsce wydania Wilno
Język polski
Indeks geograficzny Polska
Indeks rzeczowy Zjazd Delegatów; Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Polskich; relacja ze zjazdu; „Rocznik Tatarski”
Indeks osobowy Jakub Szynkiewicz; Jakub Romanowicz; Aleksander Achmatowicz; Stefan Bazarewski; Olgierd Kryczyński; Omar Bej Teregułów; Ajasz Ishaki; Julian Talko-Hryncewicz; Stanisław Dziadulewicz; Czesław Jankowski; Abraham Aleksandrowicz; Wassan-Girej Dżabagi; A. Jakubowski; Konstanty Kryczyński; Leon Kryczyński; J. Szechidewicz
Uwagi
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]