logo_mzr
Selim i Hania, jako symbole
Sygnatura MZR_0221a MZR_0221b
Tytuł Selim i Hania, jako symbole
Autor Leon Kryczyński
Gazeta Kurjer Wileński
Data wydania 16 grudnia 1932 r.
Numer wydania Nr 288 (2530)
Miejsce wydania Wilno
Język polski
Indeks geograficzny Polska
Indeks rzeczowy odczyt; Związek kulturalno-oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej; Wilno; Tatarzy; historia Tatarów; stosunki polsko-tatarskie
Indeks osobowy Józef Wierzyński
Uwagi
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]