logo_mzr
Z dziejów tatarskich
Sygnatura MZR_0054a_1 MZR_0054b
Tytuł Z dziejów tatarskich
Autor Hel. Romer
Gazeta Kurjer Wileński
Data wydania 24 kwietnia 1927 r.
Numer wydania Rok IV, Nr 93 (842)
Miejsce wydania Wilno
Język polski
Indeks geograficzny Polska
Indeks rzeczowy historia Tatarów; osadnictwo; wojsko; dowódcy tatarscy; zasługi tatarskie
Indeks osobowy książę Witold; Tochtamysz; Dżel-el-Eddin; Józef Bielak; Mustafa Achmatowicz; Mustafa Tuhan-Baranowski; Samuel Ułan; Dawid Kryczyński; Maciej Sulkiewicz; Aleksander Achmatowicz
Uwagi
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]