logo_mzr

Tatariada_cz.b

Okładka:

Książka:

Tytuł Tatariada
Redakcja Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Ilustracje, redakcja techniczna,
skład i łamanie
Aleksandra Omelak
Tłumaczenie streszczenia Justyna Rodzińska-Nair
Korekta tłumaczenia Mariae Smiarowska
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium
Miejsce i rok wydania Białystok 2014
ISBN 978-83-934341-9-0
Liczba stron 96
Format 24 x 17
Druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Streszczenie ang.
Bibliografia
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

 • Tatariada to graficzna opowieść o życiu Tatara od narodzin do śmierci, z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń, świąt, tradycji i zwyczajów mniejszości etnicznej.

  Anegdoty i opowieści zebrane wśród społeczności podlaskich Tatarów posłużyły jako kanwa do pokazania odrębności religijnej, specjałów kuchni, sposobu życia w wielokulturowym otoczeniu.

  Opisane zostały najważniejsze święta religijne polskich muzułmanów oraz wydarzenia integrujące tę społeczność, wyznaczające jej tożsamość rytuały przejścia – azany, śluby oraz pogrzeby.

  Celem publikacji było zilustrowanie w przystępnej i ciekawej formie graficznej życia Tatarów polskich, które ogniskuje się wokół religii, lecz jest również związane z tradycją tatarską o charakterze świeckim.

  Publikacja jest skierowana do osób zainteresowanych poznaniem życia codziennego społeczności tatarskiej, kultury oraz religii.

  W albumie najważniejsza jest warstwa ilustracyjna przygotowana przez Aleksandrę Omelak. Zastosowała ona różne techniki: kolaże, twórcze przetworzenia zdjęć, autorskie grafiki, obrazy.

  Funkcję edukacyjno-poznawczą pełni tekst opracowany przez Katarzynę Jędrzejczyk-Kuliniak i Barbarę Pawlic-Miśkiewicz. Jest on wypadkową badanych książek poświęconych historii i tradycji Tatarów, rozmów z przedstawicielami grupy, udziału w licznych obrzędach i spotkaniach. Teksty informacyjne wzbogacone są o tradycyjne powiedzenia oraz anegdoty.

  Istotne stało się pokazanie szczegółów i elementów właściwych wspólnocie, elementów często zapomnianych lub stale zmieniających się pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego.

  Publikacja składa się ze wstępu, części właściwej, streszczenia w języku angielskim oraz wykazu źródeł-inspiracji.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 • Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak – doktor nauk o polityce, wykładowca akademicki specjalizujący się w zagadnieniach wielokulturowości oraz miejsca religii i kultur we współczesnym świecie w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu).

  Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących świata islamu, jego kultury, religii. Współpracuje z Muzułmańskim Związkiem Religijny w RP w zakresie projektów kulturowych i wydawnictw.

  Basia Pawlic-MiśkiewiczBarbara Pawlic-Miśkiewicz – (ur. 1982) doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (rozprawa pt. Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku), dziennikarz.Współautorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych i wydawniczych realizowanych przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Współautorka książek: Muzyczna jurta – śladami Tatarów (2011); Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej (2012); Tatariada (2014).
  Ola OmelakAleksandra Omelak – Autorka projektu okładki i grafiki do książki Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej (2012).
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]