logo_mzr

Żołnierskie wspomnienia

Okładka:

Książka:

Tytuł Żołnierskie wspomnienia
Autor Jan Sobolewski
Redakcja Musa Czachorowski
Korekta Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Projekt okładki
i opracowanie graficzne
Justyna Grosel
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium
Miejsce i rok wydania Białystok 2014
ISBN 978-83-934341-8-3
Liczba stron 200
Format 14,5 x 20,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Streszczenie ang.,białorus., lit., ros., tur.
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

  • Chociaż podczas II wojny światowej wielu Tatarów służyło w armii, to wspomnienia Sobolewskiego są jedyne. Stanowią świadectwo tamtych czasów, widziane, przeżyte i przekazane przez polskiego Tatara, zwykłego żołnierza. Pozycja jest cennym źródłem informacji, ukazuje realia wojennych czasów. Dla wielu rodzin tatarskich będzie to zapewne sentymentalna lektura odwołująca do losów ich dziadów lub ojców.

    Książka ta jest pierwszą polsko-tatarską publikacją tego typu. Podzielona jest na następujące części: Kronikarz żołnierskiego losu (wstęp Teresy Zaniewskiej), Tatarskie dziedzictwo (słowo Muftiego Tomasza Miśkiewicza), Wciąż to pamiętam (słowo od autora), Prolog, trzy rozdziały: Frontowe zmagania, W szpitalu, W domu oraz streszczenia w pięciu językach.

    Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

  • Jan SobolewskiJan Sobolewski – (1925-2018) polski Tatar urodzony w Iwanowie (obecnie w Republice Białoruś), zmarł w Białymstoku. Podczas okupacji współpracował z miejscowymi oddziałami AK, po aresztowaniu przez Rosjan w roku 1944 wcielony do Armii Czerwonej. Ciężko ranny podczas walk o Królewiec. Zdemobilizowany, w roku 1946 wyjechał do Polski. Mieszkał w Trzciance i Poznaniu, w roku 1957 osiedlił się w Białymstoku.

    Zasłużony działacz społeczno-kulturalny polskiej wspólnoty tatarskiej. W strukturach Najwyższego Kolegium MZR w RP od lat 70. XX. W latach 1990-2001 przewodniczącego Najwyższego Kolegium MZR w RP. Członek Rady Muzułmańskiej Europy Środkowo-Wschodniej, członek Związku Tatarów RP.

    Publikował m.in. w „Życiu Tatarskim”, „Przeglądzie Tatarskim” oraz „Roczniku Tatarów Polskich”. Jest autorem książek „Żołnierskie wspomnienia” (2014) oraz „Z opowieści mojej matki oraz inne opowiadania” (2019).

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]