logo_mzr

Droga mojego życia

Okładka:

Książka:

Tytuł Droga mojego życia
Ostatni ułan Rzeczypospolitej
Autor Mustafa Abramowicz
Redakcja Musa Çaxarxan Czachorowski
Korekta Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Tłumaczenie streszczenia Tatjana Čachorovska, Daniel Czachorowski
Projekt okładki Musa Çaxarxan Czachorowski
Skład i łamanie Robert Błaszak
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Wrocław 2016
ISBN 978-83-934341-7-6
Liczba stron 152
Format 14,5 x 20,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Streszczenie ang., lit., ros.
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Wspomnienia Mustafy Abramowicza – Tatara-żołnierza to trzecia publikacja, która poprzez indywidualny los prezentuje czytelnikom okres dwudziestolecia międzywojennego oraz II wojny światowej.

  Książka Droga mojego życia jest cennym źródłem informacji nt. historii tatarskiej społeczności II Rzeczypospolitej, stosunków międzyludzkich tamtego okresu, obyczajowości, życia wojskowego.

  Autor opisuje swoje życie na Kresach, służbę w 1 Szwadronie Tatarskim 13 Pułku Ułanów Wileńskich w Nowowilejce, a następnie okrutną sowiecką niewolę, z której cudem uszedł z życiem.
  Kolejne części książki przedstawiają służbę w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, m.in. w Iranie, Iraku, Palestynie oraz z kampanią włoską, realia życia byłych żołnierzy polskich w Wielkiej Brytanii, ciężką pracę i tęsknotę za ojczyzną.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Mustafa (Stefan) Abramowicz – urodził się w 1916 roku, w Klecku w woj. nowogródzkim na wschodnich kresach Rzeczpospolitej (obecnie Białoruś). Od najmłodszych lat pracował w przydomowym gospodarstwie. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął mając 10 lat, a zakończył ją pięć lat później. Popołudniami uczył się religii muzułmańskiej i czytania po arabsku w szkółce przymeczetowej. 15 września 1937 r. został powołany do służby wojskowej, którą odbywał w 1 Szwadronie Tatarskim 13 Pułku Ułanów Wileńskich w Nowej Wilejce. 27 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli, gdzie spędził dwa lata. Przeszedł m.in. obozy w Kozielsku, Krzywym Rogu i Starobielsku. Dzięki umowie polsko-sowieckiej z 30 lipca 1941 r. zgłosił się do Armii Polskiej z ZSRR, z którą przez sowiecką Azję Środkową przedostał się do Iranu, a później Iraku, Palestyny i Egiptu. Został elektrykiem pojazdów mechanicznych szwadronowej czołówki naprawczej 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Uczestniczył w kampanii włoskiej i zdobyciu Monte Cassino. Po zakończeniu wojny zdecydował się pozostać za granicą. Osiedlił się w Wielkiej Brytanii, gdzie w grudniu 1949 roku ożenił się z polską Tatarką, Haliną Milkamanowiczówną, pochodzącą ze Słonima (obecnie Białoruś). Po rozmaitych zajęciach podjął pracę w fabryce „Corborundum” w Manchesterze. Doczekał się córek i wnuczek. W roku 1971 po kilkudziesięciu latach nieobecności odwiedził wreszcie miejsce swego urodzenia. Wciąż mieszka w Manchesterze, wspomina Polskę, swoją rodzinę, żołnierskie czasy. Odznaczony m.in. Gwiazdą za Wojnę 1939-45, Gwiazdą Italii, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, trzykrotnie Medalem Wojska. W roku 2000 postanowieniem Prezydenta RP został mianowany na stopień podporucznika, a w 2016 minister obrony narodowej awansował go na porucznika.

  Dodatkowa lektura: Xenia Jacoby, Wigilia z ostatnim ułanem Rzeczypospolitej, [w:] „Przegląd Tatarski”, nr 1/2016.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]