logo_mzr

musa-czachorowski

Musa Çaxarxan Czachorowski (ur. 1953)

dziennikarz, poeta, tłumacz, wydawca. Rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, przedstawiciel MZR w RP na Dolny Śląsk.

Redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor prowadzący „Rocznika Tatarów Polskich”, redaktor polskiej edycji czasopisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”.

Autor kilkunastu zbiorów poetyckich oraz licznych publikacji związanych z tematyką tatarską i muzułmańską, w tym najnowszego przekładu Koranu (2018).

Zajmuje się tłumaczeniami, korektą, redakcją tekstów większości publikacji wydawanych przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP.

Autor:
Jeszcze tylko ten step… Na trzydziestolecie działań literackich (2013)
Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w Polsce w latach 1945-2015 (2015)
Tylko niebo (2016)
Trzy źródła (2017)
Pamięć (2018)
Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018 (2018)

Redaktor:
Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku (2016)
Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018 (2018)
Tatarskie ślady w polskim krajobrazie. Legendy i miejsca (2020)
Tatarskim okiem (2020)
Płk Józef Korycki. Biografia tatarskiego artylerzysty (2021)
Aksak, Korsak i Bałłaban. Polskie nazwiska tatarskiego i tureckiego pochodzenia (2021)
Siufkacze i fałdżeje.Tatarska magia ludowa (2021)

Interpretator bajek:
Baju, baju z tatarskiego kraju. Audiobook z tatarskimi bajkami (2018)

Transkrypcja tekstu arabskiego:
Al-Kur’an al-Karim (2013)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]