logo_mzr

julia-krajcarz

Julia Krajcarz (ur. 1983 w Zamościu)

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 2012); absolwentka studiów magisterskich ze specjalnością turkologia w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała także historię sztuki w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

Pracowała w Bibliotece Jagiellońskiej, Instytucie Filologii Orientalnej UJ, obecnie pracuje w Zakładzie Slawistyki i Studiów Bałkańskich Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych ze sztuką islamu, Turcją, Azerbejdżanem i Tatarami w Polsce.

Autorka publikacji The mosques of Istanbul: names, history and legends (Kraków, 2014). Jej artykuły publikowane są w „Przeglądzie Tatarskim”.

Autorka:
Tatarskie ślady w polskim krajobrazie. Legendy i miejsca (2020)
Aksak, Korsak i Bałłaban. Polskie nazwiska tatarskiego i tureckiego pochodzenia (2021)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]