logo_mzr
Muzułmanie polscy.  Wrażenia z pobytu w Polsce dziennikarza jugosławiańskiego
Sygnatura MZR_0272
Tytuł Muzułmanie polscy. Wrażenia z pobytu w Polsce dziennikarza jugosławiańskiego
Autor Smail-Aga Czemalowicz
Gazeta Kurjer Wileński
Data wydania 7 maja 1934 r.
Numer wydania Nr 122 (3012)
Miejsce wydania Wilno
Język polski
Indeks geograficzny Polska
Indeks rzeczowy wizyta dziennikarza z Jugosławii w Wilnie; wrażenia z wizyty w Polsce; Tatarzy polscy; charakterystyka mniejszości etnicznej; mufti; autokefalia; Wilno
Indeks osobowy Smailage Cemalović; Aleksander Achmatowicz; Olgierd Kryczyński; Jakub Szynkiewicz;
Uwagi
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]