logo_mzr
Prezes Leon Najman-Mirza Kryczyński po audjencji  u Jego Cesarskiej Mości Sidi Mohammed III
Sygnatura MZR_0271
Tytuł Prezes Leon Najman-Mirza Kryczyński po audjencji u Jego Cesarskiej Mości Sidi Mohammed III
Autor [brak informacji]
Gazeta Gazeta Okrętowa S.S. „Kościuszko”
Data wydania 17 kwietnia 1934 r.
Numer wydania Nr 6
Miejsce wydania [brak informacji]
Język polski
Indeks geograficzny Maroko
Indeks rzeczowy Rabat; sułtan Imperium Maroka; polski Tatar w Maroko; relacja z wizyty w Maroko
Indeks osobowy Sidi Mohammed III; Leon Kryczyński
Uwagi
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]