logo_mzr

niech-raj-swietlisty-bedzie-cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Niech Raj świetlisty będzie
Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb
Zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska
Tekst Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Konsultacja teologiczna Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Współpraca redakcyjna Krzysztof Mucharski
Korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Projekt, opracowanie graficzne,
skład
Ewa Zalewska
Opracowanie typograficzne, łamanie tekstu Aneta Jurgilewicz-Stępień
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 2017
ISBN 978-83-65802-04-0
Liczba stron 184
Format 21,5 x 21,5
Druk i oprawa Drukarnia Biały Kruk – www.bialykruk.com
Uwagi Streszczenie ang.
Bibliografia
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Album pt. Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb jest publikacją w całości poświęconą zwyczajom i tradycji związanej z pogrzebem, uroczystości kończącej nasz ziemski byt.

  Album złożony jest z dwóch części. Pierwsza część to opis ceremonii pogrzebowej zgodnej z tradycją tatarską. Druga część to wybór fotografii od najstarszych z połowy lat 30. XX wieku po zdjęcia z drugiej dekady XXI w. (rok 2015). Zespołowi redakcyjnemu udało się zebrać ponad 500 zdjęć od kilkunastu osób, w albumie prezentowanych jest ok. 140 fotografii.

  Najstarsze prezentowane zdjęcia i ryciny pochodzą z zasobów partnera wydania, Narodowego Archiwum Cyfrowego (www.nac.gov.pl).

  Materiał ikonograficzny stanowi niezwykłe źródło wiedzy o zmieniającej się obyczajowości, stylu przy niezmiennej dbałości o podstawowe elementy ceremonii.

  Układ albumu: Słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza (Odchodzimy, nie przemijamy), wstęp autorek (Nasze wspólne przeżywanie…), część merytoryczna prezentująca zasady religii islamu w zakresie pochówku oraz opis przebiegu ceremonii pogrzebowej zgodnej z tradycją tatarską (Niech Raj świetlisty będzie), część poglądowa złożona z 15 rozdziałów zatytułowanych: Wystawienie tabutu z ciałem zmarłego, Modlitwy pogrzebowe (Koran, Jasienie, dua), Sadoga (przygotowanie i modlitwa), Wieczerza, Modlitwa przy zmarłym, Pożegnanie rodziny ze zmarłym, Przeniesienie ciała na mizar, Dżenazie namaz (modlitwa pogrzebowa), Pochówek (modlitwa przed pochówkiem, złożenie ciała do grobu, modlitwa, ułożenie desek, zasypanie grobu, uformowanie i obłożenie kamieniami, guślowanie, czterdzieści kroków), Dawanie sielam, Sadoga, Zakończenie ceremonii pogrzebowej, Wieczerza – czterdzieści dni i rocznice, Odwiedzanie grobów, Mizary, Summary (streszczenie w j. angielskim) oraz spis treści.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Barbara Pawlic-Miśkiewicz – (ur. 1982) doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (rozprawa pt. Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku), dziennikarz.

  Współautorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych i wydawniczych realizowanych  przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Współautorka książek: Muzyczna jurta – śladami Tatarów (2011); Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej (2012); Tatariada (2014), Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub (2016).

  Anna MucharskaTatarka, aktywnie działająca na rzecz mniejszości tatarskiej w ramach Muzułmańskiego Związku Religijnego i Związku Tatarów RP. Inicjator projektów na rzecz dzieci tatarskich. Sprawuje funkcję skarbnika w MGW Białystok. Kierownik Zespołu dziecięco-młodzieżowego „Buńczuk” działającego przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w Białymstoku. Współautorka książki Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub (2016).

  Prywatnie żona Tatara, też społecznie i aktywnie działającego na rzecz naszej mniejszości. Z wykształcenia jest ekonomistą. Od ponad 20 lat pracuje jako księgowa.

  Lilla Świerblewska – aktywna działaczka na rzecz mniejszości tatarskiej w ramach Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP i Związku Tatarów RP. Przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku. Członkini Rady Centralnej Związku Tatarów RP.

  Inicjatorka spotkań dla kobiet Tatarek, służących podtrzymaniu wiedzy o tradycjach i zwyczajach tatarskich. Pełnomocniczka Najwyższego Kolegium MZR w RP ds. Tatarów – uchodźców z Krymu.

  Współautorka książki Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub (2016).

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]