logo_mzr

tatarscy-pielgrzymi_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Tatarscy pielgrzymi w Mekce
Koncepcja albumu, tekst Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Konsultacja teologiczna Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Redakcja i korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Współpraca redakcyjna Dagmara Sulkiewicz
Opracowanie graficzne, redakcja techniczna Bogdan Suprun
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 2019
ISBN 978-83-65802-26-2
Liczba stron 176
Format 24 x 17
Druk i oprawa Drukarnia OrthDruk
Uwagi Bibliografia, Indeks fotografii
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Album pt. Tatarscy pielgrzymi w Mekce jest pierwszą pozycją wydaną przez NKM MZR w RP poświęconą jednemu z pięciu filarów islamu – pielgrzymce.

  Album złożony jest z trzech rozdziałów. W pierwszym, zatytułowanym Tatarscy pielgrzymi, przedstawiono historię tatarskiego pielgrzymowania, od pierwszych zapisów wskazujących na rok 1500, aż do roku 2018.

  Drugi rozdział, Zasady hadżdżu, to nie tylko opis zasad religijnych i ukazanie przebiegu pielgrzymki, odbywającej się między ósmym a trzynastym dniem miesiąca zu al-hidżdża, ale także zdjęcia oraz informacje dotyczące miejsc i obiektów, które każdy pątnik spotyka na swej drodze.

  Najistotniejszy jest rozdział Wspomnienia z Mekki, gdzie chronologicznie umieszczone są zdjęcia i relacje poszczególnych pielgrzymów. Najstarszym opisem jest świadectwo Jakuba Szynkiewicza, który odbył hadżdż w roku 1930. Najnowsze materiały prezentują hadżdżich z roku 2018.

  Układ albumu: słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza, wstęp autorki (Podróż życia), rozdziały: Tatarscy pielgrzymi, Zasady hadżdżu, Wspomnienia z Mekki, bibliografia, indeks fotografii, spis treści.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Barbara Pawlic-Miśkiewicz – (ur. 1982)

  doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (rozprawa pt. Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku), redaktor, korektor, dziennikarz.

  Współautorka i koordynatorka projektów kulturalnych i wydawniczych realizowanych przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Członek zespołu redakcyjnego przy NKM MZR.

  Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor naczelny „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Współautorka książek: Muzyczna jurta – śladami Tatarów (2011); Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej (2012); Tatariada (2014), cyklu o rytuałach przejścia polskich Tatarów (2016-2018), albumu wojskowego Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]