logo_mzr

aleksander-miskiewicz

Aleksander Miśkiewicz (ur. 1945)

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, emerytowany wykładowca historii Uniwersytetu w Białymstoku, nadal czynny zawodowo. Autor książek, m.in. Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945–1990, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945–2005; Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne i wielu artykułów o tematyce tatarskiej.

Redaktor i współpracownik kilku czasopism wydawanych przez tatarskie instytucje, m.in. „Pamięć i trwanie”, „Przegląd Tatarski”. Członek Rady Naukowej „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”.

Popularyzator wiedzy na temat historii Tatarów polskich.

Redaktor naukowy:
Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku (2016)

Autor szkicu historycznego:
Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018 (2018)

Konsultacja merytoryczna:
Muzyczna Jurta – śladami Tatarów (2011, 2013)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]