logo_mzr

Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku

Okładka:

Książka:

Tytuł Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku
Redakcja naukowa Aleksander Miśkiewicz
Redaktor prowadzący Musa Çaxarxan Czachorowski
Zespół redakcyjny Halina Szahidewicz, Emilia Ziółkowska, Barbara Pawlic-Miśkiewicz,
Dagmara Sulkiewicz
Korekta Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Tłumaczenie streszczenia Tatjana Čachorovska, Daniel St. Czachorowski
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 1438/2016
ISBN 978-83-938887-3-3
Liczba stron 208
Format 14,5 x 20,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Streszczenie ang., ros.
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku składa się ze 102 not biograficznych Tatarów polskich, tych najbardziej znanych, jak Aleksander Sulkiewicz czy Olgierd i Leon Kryczyńscy, po osoby, które przede wszystkim utrwaliły się w świadomości tatarskiej wspólnoty: imamów oraz działaczy muzułmańsko-tatarskich.

  Biogramy prezentują losy Tatarów zajmujących się rozmaitymi profesjami – są tu wojskowi, nauczyciele, lekarze, prawnicy, marynarze, rzemieślnicy. Różnorodność losów i dróg zawodowych pozwoli inaczej spojrzeć na społeczność tatarską, kojarzoną stereotypowo z garbarstwem, ogrodnictwem i wojskiem.

  Kilkanaście streszczeń powstało dzięki pomocy rodzin opisywanych osób. Wiele biogramów przygotował dr Aleksander Miśkiewicz na podstawie danych z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie oraz Halina Szahidewicz, przewodnicząca-senior Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku.

  Przy większości biogramów umieszczone zostały fotografie ze zbiorów rodzin poszczególnych osób, z archiwum Aleksandra Miśkiewicza, Haliny Szahidewicz oraz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Aleksander Miśkiewicz – (ur. 1945) doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, emerytowany wykładowca historii Uniwersytetu w Białymstoku, nadal czynny zawodowo. Autor książek (m.in. Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945–1990; Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945– 2005; Tatarzy polscy 1918 – 1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne) i wielu artykułów o tematyce tatarskiej. Redaktor i współpracownik kilku czasopism wydawanych przez tatarskie instytucje, m.in. „Pamięć i trwanie”, „Przegląd Tatarski”. Członek Rady Naukowej „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”.

  Popularyzator wiedzy nt. historii Tatarów polskich.

  Musa Çaxarxan Czachorowski – (ur. 1953) dziennikarz, poeta, wydawca, były żołnierz zawodowy. Redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor polskiej edycji pisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”, redaktor prowadzący (zastępca redaktora naczelnego) „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Członek Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2007–2012 członek Najwyższego Kolegium MZR w RP. Rzecznik prasowy MZR w RP, Przedstawiciel MZR w RP na Dolny Śląsk. Propagator kultury i tradycji muzułmańskiej społeczności Tatarów polskich.

  Halina Szahidewicz – zasłużona działaczka polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej, była długoletnia przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku, inicjatorka i organizatorka Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”, jego instruktorka oraz opiekunka. Inicjatorka rozlicznych przedsięwzięć kulturalno-społecznych i międzyreligijnych. Współzałożycielka Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Współzałożycielka i redaktorka rocznika „Pamięć i Trwanie”, redaktorka antologii poezji tatarskiej „Oto moje dziedzictwo”, członkini Rady Redakcyjnej kwartalników „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. Członkini jury i konsultantka „Podlaskiej Oktawy Kultur” – folklorystycznego festiwalu zespołów z Europy, Azji i Ameryki. Uczestniczka Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq.

  Emilia Ziółkowska – (ur. 1960) absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej, szczęśliwa matka czwórki dzieci, obecnie pracuje jako opiekunka PCK. Jest członkiem Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku.

  Barbara Pawlic-Miśkiewicz – (ur. 1982) doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (rozprawa pt. Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku), dziennikarz.

  Współautorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych i wydawniczych realizowanych przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Współautorka książek: Muzyczna jurta – śladami Tatarów (2011); Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej (2012); Tatariada (2014), Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub (2016).

  Dagmara Sulkiewicz – (ur. 1982) absolwentka Politechniki Białostockiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Białymstoku, od 2004 r. nauczycielka religii muzułmańskiej przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku. Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” (2009-2012) i „Muzułmanie Rzeczypospolitej” (2011-2012). Współautorka książki Wprowadzenie do modlitwy dziennej (2011) oraz broszurki Odkryj islam (2008, 2016). Prowadzi warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej dla dzieci.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]