logo_mzr

i-pamitaj-imi-swoje…2019_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł I pamiętaj imię swoje
Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan
Zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska
Tekst Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Konsultacja teologiczna Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Współpraca redakcyjna Krzysztof Mucharski
Korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Projekt, opracowanie graficzne, skład Bogdan Suprun
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Wydanie drugie, Białystok 2019
ISBN 978-83-65802-16-3
Liczba stron 192
Format 21,5 x 21,5
Druk i oprawa Drukarnia OrthDruk Białystok
Uwagi Streszczenie ang.
Bibliografia
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji TIKA
(Turkish Cooperation and Coordination Agency,
Turecka Agencja Współpracy i Koordynacji)

 • Album pt. I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan jest publikacją w całości poświęconą zwyczajom, tradycjom, obrzędom związanym z azanem, rytuałem przejścia poniekąd rozpoczynającym nasze ziemskie bytowanie.

  Album złożony jest z dwóch części. Pierwsza część to opis ceremonii azanu – nadania imienia i włączenia dziecka do wspólnoty muzułmańskiej – zgodnej z tradycją tatarską. Druga część to wybór fotografii ukazujących kolejne etapy azanu Tatarów od najstarszych z lat 50. XX wieku po zdjęcia z drugiej dekady XXI w. (rok 2017). Uzupełnieniem zdjęć z uroczystości azanu są zdjęcia tatarskich dzieci w kolejnych dekadach – od 1910 roku do 2003 r.

  Album składa się z następujących części: Słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza (Wyznacznik tożsamości), wstęp autorek (Początek nowego), część merytoryczna prezentująca zasady religii islamu w zakresie azanu oraz opis przebiegu ceremonii zgodnej z tradycją tatarską (I pamiętaj imię swoje!), część poglądowa złożona z 10 rozdziałów zatytułowanych: Przygotowanie obrzędu, Ułożenie dziecka, Stół azanowy, Pierwsze modlitwy, Recytacja azanu do prawego ucha dziecka, Recytacja ikamy do lewego ucha dziecka, Szahada i nadanie imienia, Modlitwy końcowe, Wpis do księgi azanów, Tatarskie dzieci, streszczenie w j. angielskim oraz spis treści.

  Drugie wydanie albumu ukazało się dzięki dotacji tureckiej instytucji TIKA (Turkish Cooperation and Coordination Agency, Turecka Agencja Współpracy i Koordynacji).

 • Barbara Pawlic-Miśkiewicz – (ur. 1982) doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (rozprawa pt. Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku), dziennikarz.

  Współautorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych i wydawniczych realizowanych  przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor naczelna „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”.

  Współautorka książek: Muzyczna jurta – śladami Tatarów (2011); Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej (2012); Tatariada (2014), Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub (2016), Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb (2017), Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018 (2018), I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan (2018), Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne (2018).

  Anna MucharskaTatarka,

  aktywnie działająca na rzecz mniejszości tatarskiej w ramach Muzułmańskiego Związku Religijnego i Związku Tatarów RP. Inicjator projektów na rzecz dzieci tatarskich. Sprawuje funkcję skarbnika w MGW Białystok. Kierownik Zespołu dziecięco-młodzieżowego „Buńczuk” działającego przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w Białymstoku. Współautorka książki Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub (2016), Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb (2017), I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan (2018), Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne (2018).

  Prywatnie żona Tatara, też społecznie i aktywnie działającego na rzecz naszej mniejszości. Z wykształcenia jest ekonomistą. Od ponad 20 lat pracuje jako księgowa.

  Lilla Świerblewska – aktywna działaczka na rzecz mniejszości tatarskiej w ramach Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP i Związku Tatarów RP. Przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku. Członkini Rady Centralnej Związku Tatarów RP.

  Inicjatorka spotkań dla kobiet Tatarek, służących podtrzymaniu wiedzy o tradycjach i zwyczajach tatarskich. Pełnomocniczka Najwyższego Kolegium MZR w RP ds. Tatarów – uchodźców z Krymu.

  Współautorka książki Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub (2016), Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb (2017), I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan (2018), Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne (2018).

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]