logo_mzr

z-opowiesci-mojej-matki-cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Z opowieści mojej matki
oraz inne opowiadania
Autor Jan Sobolewski
Redakcja i opracowanie Musa Czachorowski
Korekta Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Projekt okładki Musa Czachorowski
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium
Miejsce i rok wydania Białystok 2019
ISBN 978-83-65802-25-5
Liczba stron 200
Format 14,5 x 20,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza ARGI – Wrocław – www.argi.pl
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Książka to zbiór opowiadań Jana Sobolewskiego (1925-2018), nestora polskiej społeczności tatarskiej, weterana wojennego, mieszkańca Białegostoku, który przez całe lata spisywał swoje wspomnienia z okresu dzieciństwa oraz młodości.

  Są to wyjątkowe obrazy stosunków rodzinnych i relacji społecznych pomiędzy rozmaitymi grupami mieszkańców wsi, opisy pracy w gospodarstwie, a także nauki w szkole.

  Sobolewski przedstawia m.in. obchody dożynek, zabaw tatarskich, zasady spotkań towarzyskich. To świat, który już nie istnieje.

  Opowiadania stanowią świadectwo życia na Kresach. Ponadto autor opisuje swoje powojenne życie i losy. Zbiór składa się z 13 opowiadań oraz słowa Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza i wstępu Musy Czachorowskiego.

  Publikacja została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Jan SobolewskiJan Sobolewski – (1925-2018) polski Tatar urodzony w Iwanowie (obecnie w Republice Białoruś), zmarł w Białymstoku. Podczas okupacji współpracował z miejscowymi oddziałami AK, po aresztowaniu przez Rosjan w roku 1944 wcielony do Armii Czerwonej. Ciężko ranny podczas walk o Królewiec. Zdemobilizowany, w roku 1946 wyjechał do Polski. Mieszkał w Trzciance i Poznaniu, w roku 1957 osiedlił się w Białymstoku.

  Zasłużony działacz społeczno-kulturalny polskiej wspólnoty tatarskiej. W strukturach Najwyższego Kolegium MZR w RP od lat 70. XX. W latach 1990-2001 przewodniczącego Najwyższego Kolegium MZR w RP. Członek Rady Muzułmańskiej Europy Środkowo-Wschodniej, członek Związku Tatarów RP.

  Publikował m.in. w „Życiu Tatarskim”, „Przeglądzie Tatarskim” oraz „Roczniku Tatarów Polskich”. Jest autorem książek „Żołnierskie wspomnienia” (2014) oraz „Z opowieści mojej matki oraz inne opowiadania” (2019).

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]