logo_mzr

jan-sobolewski

Jan Sobolewski (1925–2018)

polski Tatar urodzony w Iwanowie (obecnie w Republice Białoruś), zmarł w Białymstoku. Podczas okupacji współpracował z miejscowymi oddziałami AK, po aresztowaniu przez Rosjan w roku 1944 wcielony do Armii Czerwonej. Ciężko ranny podczas walk o Królewiec. Zdemobilizowany, w roku 1946 wyjechał do Polski. Mieszkał w Trzciance i Poznaniu, w roku 1957 osiedlił się w Białymstoku, gdzie nadal pozostaje.

Zasłużony działacz społeczno-kulturalny polskiej wspólnoty tatarskiej. W strukturach Najwyższego Kolegium MZR w RP od lat 70. XX. W latach 1990-2001 piastował stanowisko Przewodniczącego Najwyższego Kolegium MZR w RP. Członek Rady Muzułmańskiej Europy Środkowo-Wschodniej, członek Związku Tatarów RP.

Publikował m.in. w „Życiu Tatarskim”, „Przeglądzie Tatarskim” oraz „Roczniku Tatarów Polskich”.

Autor:
Żołnierskie wspomnienia (2014)
Z opowieści mojej matki oraz inne opowiadania (2019)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]