logo_mzr

Młode pokolenie polskich Tatarów

Okładka:

Książka:

Tytuł Młode pokolenie polskich Tatarów
Studium przemian generacyjnych młodzieży
w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej
Autor Michał Łyszczarz
Recenzenci Prof. zw. dr hab. Marek M. Dziekan
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
Uniwersytet Łódzki
Redakcja Musa Czachorowski
Korekta Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Wydawca Katedra Socjologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium
Miejsce i rok wydania Olsztyn-Białystok 2013
ISBN 978-83-64358-21-0
Liczba stron 317
Format 15,5 x 23
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Indeks osób
Bibliografia
Streszczenie ang.
Dofinansowanie Zrealizowano z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UWM (temat 0909-0882)

 • Książka Michała Łyszczarza Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej stanowi gruntownie poprawioną i uzupełnioną wersję pracy doktorskiej pt. Religia i tożsamość. Socjologiczne studium młodego pokolenia Tatarów w Polsce, której obrona miała miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 2011 r.

  Głównym celem książki jest analiza tożsamości i religijności młodej generacji polskich Tatarów – najmniejszej grupy etnicznej w Polsce.

  Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwsze cztery są teoretyczne i dotyczą: pojęcia tożsamości, etnicznego i religijnego wymiaru tożsamości, specyfiki tożsamości polskich Tatarów, historii osadnictwa na ziemiach Rzeczypospolitej, współczesnej sytuacji społeczności tatarskiej, aktywności społecznej i kulturalnej. Dwa kolejne rozdziały są empiryczne. Autor przedstawia wyniki badań opartych na wywiadach przeprowadzonych z polskimi Tatarami.

  Ostatnia część publikacji zawiera: zakończenie, aneksy (szczegółowe dyspozycje do wywiadu swobodnego i dokumentacja fotograficzna), indeks osób oraz bibliografię.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UWM (temat 0909-0882).

 • Michał Łyszczarz – (ur. 1981) doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011), adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwent studiów magisterskich z socjologii i politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członek Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych
  z etnicznymi i religijnymi aspektami obecności islamu w Polsce i Europie.

  Za osiągnięcia naukowe nagradzany był stypendiami Ministra Edukacji Narodowej, a także Rektorskimi Listami Rekomendacyjnymi dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymał również stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych [kontakt: michal.lyszczarz@interia.pl].

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]