logo_mzr

Jescze tylko ten step_cz.b

Okładka:

Książka:

Tytuł Jeszcze tylko ten step…
Na trzydziestolecie działań literackich
Autor Musa Czachorowski
Redakcja Selim Chazbijewicz
Korekta Zofia A. Dudzińska
Projekt okładki
i redakcja techniczna
Justyna Grosel
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium
Miejsce i rok wydania Białystok 2013
ISBN 978-83-934341-5-2
Liczba stron 160
Format 15 x 21
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza – ARGI – www.argi.pl
Uwagi Streszczenie ang., lit., łem., ros., tur.
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

 • Tom ukazuje poetycką drogę Musy Czachorowskiego – poety, dziennikarza, redaktora, wydawcy, polskiego Tatara.

  Zbiór upamiętniający 30-lecie działalności pisarskiej Czachorowskiego został skomponowany w następujący sposób: Wstęp „Zaproszenie do Czachorowa” autorstwa Marka M. Dziekana; prezentacja rodu Czachorowskich autorstwa Musy Czachorowskiego „Wiecznie błękitne niebo”; wiersze, proza poetycka, tłumaczenie tekstu „Wiecznie błękitne niebo”, biografia, wykaz dorobku literackiego oraz spis streści.

  W skład książki weszły utwory reprezentatywne dla autora publikowane we wcześniejszych tomach, ale również utwory nowe, wcześniej nie drukowane.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 • Musa CzachorowskiMusa Czachorowski (Leszek Musa, Islam Musa), Musa Caxarxan – (ur. 1953) dziennikarz, poeta, wydawca, były żołnierz zawodowy. Autor jedenastu tomików poetyckich, wiersze publikował m.in. w „Odrze”, „Odgłosach”, „Okolicach”, „Poezji”, „Kulturze”, „Roczniku Tatarów Polskich”, „Życiu Tatarskim”, „Przeglądzie Tatarskim”, „Lietuvos totoriai”, „Altabaş” oraz w licznych almanachach i antologiach poetyckich. Publikacje dotyczące islamu i muzułmanów ukazały się m.in. w „Kalendarzu Ekumenicznym”, „Szkole Serafickiej” i „Dialogu Chrześcijańsko-Muzułmańskim”. Tłumaczy z języka czeskiego i rosyjskiego.

  Redaktor naczelny kwartalników „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”, stały współpracownik pisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”. W latach 2008–2011 zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Życie Tatarskie”.

  Od 2014 roku redaktor prowadzący (zastępca redaktora naczelnego) „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Od roku 1987 należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

  Członek Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2007–2012 członek Najwyższego Kolegium MZR w RP. Od listopada 2012 roku rzecznik prasowy Muftiego RP.

  Członek Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2005–2007 prezes Dolnośląskiego Oddziału ZTRP. Propagator kultury i tradycji muzułmańskiej społeczności Tatarów polskich.

  Jest też autorem jedenastu katalogów poświęconych współczesnej falerystyce wojskowej, m.in. „Insygnia polskich jednostek specjalnych”, „Litewskie insygnia wojskowe”, „Oznaki rozpoznawcze Marynarki Wojennej”, „Oznaki rozpoznawcze czeskich jednostek specjalnych”, „Litewskie insygnia
  i mundury wojskowe”, „Oznaki specjalistów bojowych Wojska Polskiego i Policji”.

  Dorobek literacki

  Tomiki poetyckie:
  – Nie-łagodna, 1987
  – Ile trwam, 1988
  – Chłodny listopad, 1990
  – Gdzie indziej, 1993
  – Miejsce, 1995
  – Dotknij mnie, 1998
  – W życiu na niby, 2006
  – Samotność, 2008
  – Na zawsze * Навсегда, 2008
  – Rubajaty stepowe, 2009
  – Poza horyzontem, 2010

  Almanachy i antologie:
  – Gdzieś w nas, 1988
  – Chwila przed wierszem, 1989
  – Wtedy i teraz, 1994
  – Imiona istnienia, 1997
  – Uwikłania, 1999
  – Horyzonty słowa, 2004
  – Przed burzą, 2006
  – Gonić wiatr, 2007
  – W bezkres, 2008
  – Wciąż w drodze, 2009
  – Splątani z czasem, 2010
  – Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo, 2010

  Tłumaczenia książkowe:
  – 40 rad dla muzułmańskiego domu, 2007
  – Kara-Batyr i Błękitny Koń (z synem Danielem), 2009
  – Al-Fatiha i 13 sur Świętego Koranu, 2010
  – Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze, 2012
  – Ja sin, 36 sura Świętego Koranu, 2012
  – Al-Kur’an al-Karim, 2013

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]