logo_mzr

Nowojorski meczet_cz.b

Okładka:

Książka:

Tytuł Nowojorski meczet Rzeczypospolitej
Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjednoczonych
Autor Antoni Przemysław Kosowski
Współpraca Alyssa Ratkewitch
Redakcja i korekta Musa Czachorowski
Wydawca Inicjatywa wydawnicza:
Çaxarxan Xucalıq, Wrocław 1432/2011
Musa Czachorowski
– Iza Melika Czechowska
Miejsce i rok wydania Wrocław-Bydgoszcz 1432/2011
ISBN 978-83-60425-71-8
Liczba stron 56
Format 14,5 x 20,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Streszczenie ang.,arab., lit., ros., tur.

  • Książka przybliża polskim czytelnikom, a przede wszystkim członkom polskiej społeczności tatarskiej dzieje Tatarów z ziem obecnej Litwy i Białorusi, którzy w pierwszych latach XX wieku zdecydowali się na emigrację zarobkową do Stanów Zjednoczonych i w nowym otoczeniu stworzyli własne struktury etniczno-religijne.

    Meczet w Nowym Jorku przy 104 Powers Street nadal skupia kolejne pokolenia Tatarów. Modlitwy świąteczne, pogrzeby, spotkania kulturalne są okazją do podtrzymania więzi wewnątrz wspólnoty, wspomnień i refleksji nad wyzwaniami współczesności.

    Obecnie funkcję przewodniczącego pełni Pan Jack Sedorowitz.

    Zdjęcia Barbara Pawlic-Miśkiewicz, 13 maja 2015 r.

  • Antoni Przemysław Kosowski – doktorant w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przedmiotem jego rozprawy doktorskiej są stosunki polsko-egipskie w latach 1927-1956. Dzięki staraniom i poparciu ambasady Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie, uzyskał zgodę egipskiego MSZ na badanie dokumentacji poselstwa Egiptu w Warszawie i pałacu królewskiego (Abdin), która znajduje się w Archiwum Narodowym Egiptu w Kairze. W latach 2009 i 2010 przeprowadził tam dwie kwerendy. Laureat grantu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW oraz Polonia Aid Foundation Trust (PAFT). Uczestnik projektu dokumentacyjno-badawczego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze, poświęconego historii kontaktów polsko-egipskich.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]