logo_mzr

Tatarzy w BIA_cz.b

Książka:

Tytuł Tatarzy – muzułmanie w Białymstoku. Informator
Opracowanie i redakcja Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Konsultacja merytoryczna Tomasz Miśkiewicz
Współpraca Halina Szahidewicz
Tłumaczenie Justyna Rodzińska-Nair
Projekt graficzny AliusMedia – www.AliusMedia.pl
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium
Miejsce i rok wydania Białystok 2011
ISBN 978-83-934341-0-7
Liczba stron 40
Format 15 x 21
Uwagi Streszczenie ang.
Bibliografia
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Prezydenta Miasta Białegostoku
(Urząd Miejski w Białymstoku)

 • Informator przybliża życie Tatarów – muzułmanów zamieszkujących Białystok oraz województwo podlaskie. Publikacja wpisuje się w prezentowanie wielokulturowości miasta i interesujących tradycji jego mieszkańców.

  Książka została wydana dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białegostoku.

 • Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak – doktor nauk o polityce, wykładowca akademicki specjalizujący się w zagadnieniach wielokulturowości oraz miejsca religii i kultur we współczesnym świecie w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu).

  Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących świata islamu, jego kultury, religii. Współpracuje z Muzułmańskim Związkiem Religijny w RP w zakresie projektów kulturowych i wydawnictw.

  Basia Pawlic-MiśkiewiczBarbara Pawlic-Miśkiewicz – (ur. 1982) doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (rozprawa pt. Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku), dziennikarz.Współautorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych i wydawniczych realizowanych przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Współautorka książek: Muzyczna jurta – śladami Tatarów (2011); Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej (2012); Tatariada (2014).

 • Spis treści

  Słowo wstępne
  Kiedy Orient zetknął się ze Słowiańszczyzną
  85 lat Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku MZR w RP
  Przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku Halina Szahidewicz
  Imamowie Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku
  Białostocki Dom Kultury Muzułmańskiej MZR w RP
  Historyczne obiekty sakralne Podlasia. Meczety i mizary
  Życie kulturalne muzułmanów
  Zespół artystyczny Buńczuk
  Wydawnictwa społeczności muzułmańskiej
  Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
  Summary
  Wybór literatury na temat Tatarów polskich

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]