logo_mzr

halina-szahidewicz

Halina Szahidewicz (ur. 1936)

zasłużona działaczka polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej, była długoletnia przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku, inicjatorka i organizatorka Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”, jego instruktorka oraz opiekunka.

Inicjatorka rozlicznych przedsięwzięć kulturalno-społecznych i międzyreligijnych. Współzałożycielka Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Współzałożycielka i redaktorka rocznika „Pamięć i Trwanie”, redaktorka antologii poezji tatarskiej Oto moje dziedzictwo, członkini Rady Redakcyjnej kwartalników „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”.

Członkini jury i konsultantka „Podlaskiej Oktawy Kultur” – folklorystycznego festiwalu zespołów z Europy, Azji i Ameryki. Uczestniczka Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq.

Autorka:
Buńczuk. 15 lat Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego (2015)

Współpraca redakcyjna:
Tatarzy – muzułmanie w Białymstoku. Informator (2011)
Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku (2016)

Konsultacja merytoryczna:
Muzyczna Jurta – śladami Tatarów (2011, 2013)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]