logo_mzr

waldemar-jaskulski

Waldemar Jaskulski (ur. 1977)

podoficer służby stałej w stopniu starszego kaprala. Służy w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu. W roku 2009 uzyskał stopień doktora na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Miłośników Artylerii i Militariów. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na dyplomacji Rządu RP na uchodźstwie oraz korpusie oficerskim Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Jest autorem kilku artykułów tematycznych oraz recenzyjnych, opublikowanych m.in. na łamach czasopism: „Militaria Pomorskie. Zbiór studiów”, „Grot. Zeszyty Historyczne Poświęcone Historii Wojska i Walk o Niepodległość”, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, „Zapiski Kujawsko Dobrzyńskie”, „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska” oraz „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”. Współpracuje z redakcjami kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz „Rocznika Tatarów Polskich”.

Autor:
Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej (Zarys biografii) (2012)
Płk Józef Korycki. Biografia tatarskiego artylerzysty (2021)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]