logo_mzr

jakubauskas-adas

Adas Jakubauskas (ur. 1964 w Butrymańcach na Litwie)

doktor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie. Od roku 2003 przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Litewskich.

Autor zbioru poetyckiego Początek drogi (1992), współautor scenariusza filmu dokumentalnego „Jestem potomkiem tatarskich murzów…” (2005), współautor encyklopedycznego wydawnictwa pt. Tatarzy litewscy w historii i kulturze (2009, 2012), Lithuanian Tatars in history and culture (2017).

Redaktor czasopisma Związku Wspólnot Tatarów Litewskich „Lietuvos totoriai”, członek Rady Naukowej „Rocznika Tatarów Polskich”.

Autor:
Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze (2012)
Trzy źródła (2017)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]