logo_mzr

Pułkownik Józef Korycki Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej (Zarys biografii)

Okładka:

Książka:

Tytuł Pułkownik Józef Korycki
Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej (Zarys biografii)
Autor Waldemar Jaskulski
Recenzenci Prof. dr hab. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Redakcja Musa Czachorowski
Wydawca Inicjatywa wydawnicza:
Çaxarxan Xucalıq, Wrocław 1434/2012
Musa Czachorowski
Miejsce i rok wydania Wrocław 1434/2012
ISBN 978-83-60425-90-9
Liczba stron 100
Format 14,5 x 21
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Bibliografia

  • Książka Waldemara Jaskulskiego stanowi pierwszą próbę szerszego przybliżenia sylwetki pułkownika Józefa Koryckiego, polskiego Tatara, jednego z najzdolniejszych artylerzystów armii II Rzeczypospolitej Polskiej, jeniec Oflagu VII A w Murnau w Bawarii.

    Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów: W armii carskiej 1907-1918, W Wojsku Polskim 1918-1921, W Wojsku Polskim 1922-1939, W niewoli niemieckiej 1939-1945 oraz epilogu biograficznego, aneksu i bibliografii.

  • JaskulskiWaldemar Jaskulski – (ur. 1977) jest podoficerem służby stałej w stopniu starszego kaprala. Służy w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu. W roku 2009 uzyskał stopień doktora na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Miłośników Artylerii i Militariów. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na korpusie oficerskim Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

    Jest autorem kilku artykułów tematycznych oraz recenzyjnych, opublikowanych m.in. na łamach czasopism: „Militaria Pomorskie. Zbiór studiów”, „Grot. Zeszyty Historyczne Poświęcone Historii Wojska i Walk o Niepodległość”, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, „Zapiski Kujawsko Dobrzyńskie”, „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska” oraz „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]