logo_mzr

z-bajramem_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Z Bajramem!
Tatarskie tradycje świąteczne
Zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska
Tekst Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Konsultacja teologiczna Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Współpraca redakcyjna Krzysztof Mucharski
Korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Projekt, opracowanie graficzne, skład Bogdan Suprun
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 2018
ISBN 978-83-65802-10-1
Liczba stron 128
Format 21,5 x 21,5
Druk i oprawa Drukarnia Biały Kruk – www.bialykruk.com
Uwagi Streszczenie ang.
Bibliografia
Indeks zdjęć
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Album pt. Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne jest pierwszą publikacją w całości poświęconą zwyczajom i tradycjom związanym ze świętami religijnymi obchodzonymi przez polskich Tatarów.

  Album składa się z czterech głównych rozdziałów; pierwszy omawia istotę świąt, a kolejne poświęcone są świętom: Ramadan Bajram i Kurban Bajram oraz dniom świątecznym.

  Po każdym rozdziale umieszczone są zdjęcia ilustrujące każdy etap danego święta. Jest to wybór fotografii przedstawiających społeczność tatarską w czasie świąt od najstarszych z lat 30., 40. XX wieku po najnowsze, datowane na 2017 r.

  Materiał ikonograficzny stanowi niezwykłe źródło na temat obyczajowości i trwałości tradycji.

  Album składa się z następujących części: Słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza (Świadectwo przeżywania), wstęp autorek (Radosny czas), rozdziały: Święta religijne, Ramadan Bajram, Kurban Bajram, Miełlud, Aszurejny Bajram i nowy rok muzułmański, Summary (streszczenie w j. angielskim), Indeks zdjęć oraz spis treści.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Barbara Pawlic-Miśkiewicz – (ur. 1982) doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (rozprawa pt. Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku), dziennikarz.

  Współautorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych i wydawniczych realizowanych  przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor naczelna „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Współautorka książek: Muzyczna jurta – śladami Tatarów (2011); Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej (2012); Tatariada (2014), Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub (2016), Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb (2017), Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018 (2018), I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan (2018).

  Anna MucharskaTatarka, aktywnie działająca na rzecz mniejszości tatarskiej w ramach Muzułmańskiego Związku Religijnego i Związku Tatarów RP. Inicjator projektów na rzecz dzieci tatarskich. Sprawuje funkcję skarbnika w MGW Białystok. Kierownik Zespołu dziecięco-młodzieżowego „Buńczuk” działającego przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w Białymstoku. Współautorka książki Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub (2016), Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb (2017), I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan (2018).

  Prywatnie żona Tatara, też społecznie i aktywnie działającego na rzecz naszej mniejszości. Z wykształcenia jest ekonomistą. Od ponad 20 lat pracuje jako księgowa.

  Lilla Świerblewska – aktywna działaczka na rzecz mniejszości tatarskiej w ramach Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP i Związku Tatarów RP. Przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku. Członkini Rady Centralnej Związku Tatarów RP.

  Inicjatorka spotkań dla kobiet Tatarek, służących podtrzymaniu wiedzy o tradycjach i zwyczajach tatarskich. Pełnomocniczka Najwyższego Kolegium MZR w RP ds. Tatarów – uchodźców z Krymu.

  Współautorka książki Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub (2016), Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb (2017), I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan (2018).

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]