logo_mzr

tatarzy-w-subie_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018
Zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Musa Çaxarxan Czachorowski
Szkice historyczne Artur Konopacki, Aleksander Miśkiewicz,
Musa Çaxarxan Czachorowski
Korekta Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Projekt, opracowanie graficzne,
skład
Bogdan Suprun
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 2018
ISBN 978-83-65802-14-9
Liczba stron 144
Format 24 x 17
Druk i oprawa Drukarnia OrthDruk
Uwagi Bibliografia, Indeks nazwisk
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Album pt. Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018 powstał w roku szczególnym: w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, z której historią losy polskich Tatarów tak ściśle się splatają.

  W albumie znajdują się trzy szkice historyczne prezentujące zarys tradycji wojskowych Tatarów od czasów pierwszego osadnictwa do końca XIX wieku, następnie w latach 1918–1945 oraz po drugiej wojnie światowej autorstwa dr. Artura Konopackiego, dr. Aleksandra Miśkiewicza oraz Musy Czachorowskiego. Najważniejszą część wydawnictwa stanowią zdjęcia tatarskich wojskowych wraz z krótkimi notami biograficznymi i komentarzami. Wiele fotografii publikowanych jest po raz pierwszy.

   

  Album został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy oraz patronatem Programu „Niepodległa”.

   

  Układ albumu: słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza (Nie staliśmy z boku), wstęp redaktorów (Nasz wspólna Niepodległa), szkic historyczny Artura Konopackiego (Tatarzy – osadnicy, żołnierze), szkic historyczny Aleksandra Miśkiewicza (Tatarzy w Wojsku Polskim w dwudziestoleciu międzywojennym), szkic historyczny Musy Czachorowskiego (Tatarska służba), fotografie, bibliografia, indeks zdjęć i indeks nazwisk, spis treści.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Promocja książki w Muzeum Historycznym w Białymstoku.
  Zdjęcia Katarzyna Safarewicz, 30 listopada 2018 r.

 • Barbara Pawlic-Miśkiewicz – (ur. 1982) doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (rozprawa pt. Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku), redaktor, korektor, dziennikarz.

  Współautorka i koordynatorka projektów kulturalnych i wydawniczych realizowanych przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Współautorka książek: Muzyczna jurta – śladami Tatarów (2011); Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej (2012); Tatariada (2014) oraz cyklu o rytuałach przejścia polskich Tatarów (2016-2018).

  Musa Çaxarxan Czachorowski(ur. 1953) dziennikarz, poeta, tłumacz, wydawca. Rzecznik prasowy MZR w RP, przedstawiciel MZR w RP na Dolny Śląsk. Redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor polskiej edycji pisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”, redaktor prowadzący „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”.

  Autor trzynastu zbiorów poetyckich (w tym jeden wspólnie z Selimem Mirzą Chazbijewiczem) oraz licznych publikacji związanych z tematyką tatarską i muzułmańską. Wiersze drukował m.in. w „Odrze”, „Odgłosach”, „Poezji”, „Kulturze”, „AltaBas” oraz „Życiu Tatarskim”. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

  Aleksander Miśkiewicz – (ur. 1945) doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, emerytowany wykładowca historii Uniwersytetu w Białymstoku, nadal czynny zawodowo. Autor książek (m.in. Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945–1990; Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945–  2005Tatarzy polscy 1918 – 1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne) i wielu artykułów o tematyce tatarskiej.

  Redaktor i współpracownik kilku czasopism wydawanych przez tatarskie instytucje, m.in. „Pamięć i trwanie”, „Przegląd Tatarski”. Członek Rady Naukowej „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Popularyzator wiedzy nt. historii Tatarów polskich.

  Artur Konopacki – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2007); pracownik naukowy w Zakładzie Historii Wychowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi własne prace badawcze związane przede wszystkim z osadnictwem tatarskim, dziejami islamu i polityką wobec różnowierców w okresie do XIX wieku, czego efektem są liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe oraz monografia pt. Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku (2010). Jest członkiem licznych organizacji, m.in.: białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, podlaskiego oddziału Związku Tatarów RP.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]