logo_mzr

bunczuk_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Buńczuk
15 lat Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego
Autor Halina Szahidewicz
Recenzent Prof. dr hab. Teresa Zaniewska
Redakcja Musa Çaxarxan Czachorowski
Korekta Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Współpraca Anna Mucharska, Emilia Ziółkowska
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku
Miejsce i rok wydania Białystok 1437/2015
ISBN 978-83-64358-19-7
Liczba stron 120
Format 21,5 x 30,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

 • Książka Haliny Szahidewicz, założycielki Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” jest wspaniałym dokumentem prezentującym 15 lat działalności zespołu. Żywy język, anegdoty, szczere wyznania pierwszej opiekunki zespołu sprawiają, że nie jest to jedynie kronika zespołu.

  Książka złożona jest z 13 rozdziałów, ostatni rozdział zatytułowany „Album” to pięćdziesiąt stron zdjęć pochodzących z archiwum Haliny Szahidewicz, Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP oraz Krzysztofa Mucharskiego.

  ***

  Książka jest monografią Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”. Opowiada o jego historii, okolicznościach narodzin, repertuarze i o ludziach, bez których wysiłku i marzeń, nie stałby się faktem. Opowiada z dumą – oto nasz tatarski „Buńczuk”! Na przekór wielu wątpliwościom: czy warto? czy się uda? – Jest! Oto on – piękny i profesjonalny, przemawiający młodością i żywiołowością, oparty na sile tatarskiej tradycji i arsenale wartości minionych pokoleń. Istnieje od piętnastu lat, a jego historia i dokonania twórcze wypełniłyby co najmniej półwiecze.

  Książka pokazuje jak z małych marzeń rodzą się rzeczy wielkie. „Buńczuk” jest owocem i świadectwem wysiłku zbiorowego, systematycznej pracy opiekunów, instruktorów i członków Zespołu, które w połączeniu z talentem dały tak wspaniały rezultat.

  Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” to nie tylko forma twórczej aktywności i artystycznej obecności młodzieży tatarskiej na mapie kulturalnych osiągnięć Podlasia. To coś znacznie więcej – szkoła dobrego wychowania, szacunku dla pracy, uznania wartości budujących tożsamość i scalających wspólnotę. Opiekunów, instruktorów, członków Zespołu oraz ich rodziców jednoczy wspólna idea – dobro młodzieży rozumiane jako obowiązek przekazywania rzetelnej wiedzy, rozbudzania pasji artystycznych, poznawania historii i tradycji, kształcenia systematyczności oraz zasad, którymi należy się kierować w życiu.

  Prezentowana publikacja daje świadectwo sile marzeń, otwartości i niezależności myśli ludzkiej, uwiecznia trud poniesiony przez wielu. Ocala od zapomnienia ludzi i zdarzenia. I na tym również polega jej wartość.

  Teresa Zaniewska

 • Halina Szahidewicz – zasłużona działaczka polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej, była długoletnia przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku, inicjatorka i organizatorka Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”, jego instruktorka oraz opiekunka. Inicjatorka rozlicznych przedsięwzięć kulturalno-społecznych i międzyreligijnych. Współzałożycielka Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Współzałożycielka i redaktorka rocznika „Pamięć i Trwanie”, redaktorka antologii poezji tatarskiej „Oto moje dziedzictwo”, członkini Rady Redakcyjnej kwartalników „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. Członkini jury i konsultantka „Podlaskiej Oktawy Kultur” – folklorystycznego festiwalu zespołów z Europy, Azji i Ameryki. Uczestniczka Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]