logo_mzr

Pałac chanów krymskich w Bachczysaraju

Okładka:

Książka:

Tytuł Pałac chanów krymskich w Bachczysaraju
Autor Elwis Osmanow
Recenzent Prof. dr hab. Selim Mirza Chazbijewicz
Redakcja Mgr Daniel St. Czachorowski
Przekład z języka rosyjskiego Musa Çaxarxan Czachorowski
Prof. dr hab. Henryk Jankowski
Konsultacja w zakresie języka krymskotatarskiego Prof. dr hab. Henryk Jankowski
Korekta Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Wydawca Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq *Wrocław
Selim Mirza Chazbijewicz * Iza Melika Czechowska * Musa Çaxarxan CzachorowskiMuzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmański
Miejsce i rok wydania Wrocław 1437/2016
ISBN 978-83-64358-28-9
Liczba stron 88
Format 14,5 x 20,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Indeks osób, Bibliografia, Streszczenie ang., lit., ros.

 • Elwis Osmanow w swej pracy opisuje historię budowy i renowacji pałacu chanów krymskich w Bachczysaraju.

  Część właściwą stanowią 3 rozdziały. Ponadto praca zawiera bibliografię, wykaz skrótów, indeks osób oraz streszczenia w języku angielskim, litewskim i rosyjskim.

  ***
  Pałac chanów krymskich – tatarskich władców państwa, obejmującego Półwysep Krymski i ziemie przyległe, tj. terytoria wokół Morza Azowskiego, północne wybrzeże Morza Czarnego, Półwysep Tamański, przedgórze kaukaskie nad rzekami Kubań i Terek – jest symbolem dawnej potęgi i tradycji państwowej, a także kultury tatarskiego państwa. […] dla Tatarów ma znaczenie podobne do tego jak Wawel dla Polaków.

  Praca Elwisa Osmanowa prezentuje – w miarę możliwości – dzieje tej budowli, etapy jej powstawania, poszczególne elementy architektoniczne. Jest tekstem, który przybliża czytelnikowi założenia tatarskiej kultury XVI-XVIII stulecia, realizowane w architekturze, będącej często syntezą budowlanego kunsztu Wschodu i Zachodu. Udział w XVI stuleciu włoskich rzemieślników i architektów świadczy – według autora – o wpływie włoskiego renesansu na kształt i formę budowli.

  Oprócz historii samego pałacu książka ukazuje również dzieje miasta Bakczysaraj, tradycję jego lokacji, położenie na szlaku przecięcia cywilizacji stepu i wybrzeża czarnomorskiego. Autor cytuje legendy związane z powstaniem miasta i pałacu, a także przytacza autorów staropolskich, na przykład relacje Marcina Broniewskiego z połowy XVI stulecia. Omawia dokładnie poszczególne, wyróżniające się fragmenty architektoniczne kompleksu pałacowego, portale, bramy, dziedzińce, baszty, meczety chańskie, łaźnie oraz elementy zdobnicze. […]

  Przedstawione są w tej pracy poszczególne etapy i okresy budowy pałacu. Książka napisana jest syntetycznie, bez zbędnych opisów i fragmentów. Poprawna jest konstrukcja, prowadzona według zasad chronologicznej narracji. W ostatniej części autor przedstawia zawartość ekspozycji etnograficznej, utworzonej w muzeum przez U. Bodaninskiego. Podobna ekspozycja funkcjonuje także współcześnie i jest szczegółowo opisana. […]

  Książka jest niewątpliwie godna polecenia dla każdego, kogo interesuje szeroko rozumiana kultura Wschodu, szczególnie dorobek i tradycja kultury Tatarów Krymskich.

  (Fragment recenzji prof. dr. hab. Selima Mirzy Chazbijewicza)

 • Elwis Osmanow (krtat. Elvis Osman) – urodził się 2 września 1988 roku w miejscowości Jangijul w Uzbekistanie. W roku 1989 jego rodzina przyjechała na Krym i osiedliła się w wiosce Dolinnoje (krtat. Topçıköy), 7 kilometrów od Bachczysaraju. Po ukończeniu szkoły w roku 2005 wstąpił na Wydział Historyczny Narodowego Uniwersytetu Taurydzkiego im. W. I. Wernadskiego w Symferopolu. W roku 2010, po uzyskaniu tytułu magisterskiego, rozpoczął tam studia doktoranckie. Jego dysertacja poświęcona jest kompleksowi urbanistycznemu Bachczysaraju od XVI do początków XX wieku. Od roku 2010 jest wykładowcą w Katedrze Historii Krymskiego Uniwersytetu Inżynieryjno-Pedagogicznego w Symferopolu. Autor ponad 20 publikacji naukowych. Współpracuje z redakcjami „Przeglądu Tatarskiego” oraz „Rocznika Tatarów Polskich”.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]