logo_mzr

muhiry_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Muhiry
Tatarskie obrazy religijne
Koncepcja albumu, tekst, opracowanie Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Opracowanie, redakcja i korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Konsultacja teologiczna Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Opracowanie graficzne, redakcja techniczna Bogdan Suprun
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 2020
ISBN 978-83-65802-35-4
Liczba stron 144
Format 21,5 x 21,5 cm
Druk i oprawa Drukarnia OrthDruk Białystok
Uwagi Indeks fotografii
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Album pt. Muhiry. Tatarskie obrazy religijne prezentuje wyjątkowe tatarskie obrazy – muhiry – stanowiące wyraz ekspresji twórczej i gorącej wiary.

  Muhiry (od arab. muhr – pieczęć) to ozdobne plansze lub tkaniny z inskrypcjami z Koranu. Pełniły funkcję dekoracyjną, wzbogacając wnętrza domów i świątyń. Przypisuje się im też moc magiczną – ochronę domostwa  i mieszkańców. Polscy Tatarzy wieszali muhiry we wnętrzach meczetów, salach modlitwy i własnych domach, wierząc w ich moc ochrony przed nieszczęściami. Jednocześnie był to wyraz pobożności ich posiadaczy i autorów. W muhirach pojawiają się  zazwyczaj wyszywane lub wypisywane wersety Koranu albo przedstawienie budowli sakralnych o szczególnym znaczeniu, towarzyszą im dekoracje kaligraficzne, geometryczne, roślinne, architektoniczne lub ornamentyka muzułmańska.

  Najważniejszą część albumu stanowi prezentacja pięćdziesięciu czterech muhirów, podzielonych według kategorii: Bohoniki, Kruszyniany, Białystok, Suchowola, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Muzeum Ziemi Sokólskiej, zbiory prywatne. Cztery pierwsze kategorie odnoszą się do meczetów lub domów modlitwy, w których odwiedzający mogą zobaczyć tradycyjne tatarskie muhiry. Kolejne trzy wskazują instytucje, które udostępniły muhiry ze swych zbiorów tatarianów. Ostatnia kategoria – najcenniejsza – ukazuje muhiry dostępne zazwyczaj tylko wąskiemu gronu rodziny i znajomych domostwa, w którym wiszą na co dzień.

  Swoisty katalog poprzedza rozdział opowiadający o genezie, treści, typach, technikach twórczych i wykonawcach tych wyjątkowych obrazów religijnych.

  Pozycja jest świadectwem pięknej tradycji, ukazuje sztukę religijną wykonywaną przez pasjonatów – tatarskich amatorów.

  Układ albumu: słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza, wstęp redaktorów (Skarby polskotatarskiej sztuki), rozdział Święte obrazy polskich Tatarów, opisy i zdjęcia muhirów, indeks fotografii, spis treści.

  Album został wydany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]