logo_mzr

plk-jozef-korycki_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Płk Józef Korycki
Biografia tatarskiego artylerzysty
Autor Waldemar Jaskulski
Redakcja Musa Czachorowski
Korekta Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Wrocław 1443/2021
ISBN 978-83-65802-38-5
Liczba stron 208
Format 14,5 x 20,5 cm
Skład i druk Agencja Wydawnicza ARGI s.c. – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Załączniki, Wykaz źródeł i opracowań, Spis tabel, Spis załączników, Indeks nazwisk
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  • Waldemar Jaskulski – pracownik naukowy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, postacią pułkownika Józefa Koryckiego, który niegdyś również związany był zawodowo  z Toruniem, zainteresował się wiele lat temu. Poświęcił mu nawet publikację, wydaną w roku 2012. Pewne fakty pozostawały jednak niejasne, brakowało odpowiedzi na pewne pytania, jak chociażby o miejsce ostatniego spoczynku oficera. Autor prowadził więc dalsze poszukiwania w archiwach, analizował materiały źródłowe i wszelakie zasoby dokumentacyjne. Kilka zagadnień udało się wyjaśnić. Już wiadomo, co stało się z pułkownikiem Koryckim po uwolnieniu z oflagu, a także gdzie został pochowany. Wzbogacają książkę fotografie, w tym zdjęcie małżonki, Jadwigi, oraz nader rzadki widok przedwojennego oficera w cywilnym garniturze: rok 1938, Jadwiga i Józef Koryccy w Krynicy.

    Dzięki wytrwałej i dokładnej pracy dr. Waldemara Jaskulskiego wydana została biografia zapomnianego przedwojennego oficera, Tatara i muzułmanina, jednego z najzdolniejszych artylerzystów armii II Rzeczypospolitej Polskiej, jeniec Oflagu VII A w Murnau.

    Praca składa się ze wstępu Musy Czachorowskiego, wstępu autora, ośmiu rozdziałów oraz epilogu biograficznego, załączników, wykazu źródeł i opracowań, spisu tabel, spisu załączników oraz indeksu nazwisk.

    Publikacja została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]