logo_mzr

Historia meczetu_cz.b

Okładka:

Książka:

Tytuł Historia Meczetu w Wilnie
(Próba monografii)
Autor Leon Kryczyński
Redakcja Musa Czachorowski
Wydawca Inicjatywa wydawnicza:
Çaxarxan Xucalıq, Wrocław 1433/2012
Musa Czachorowski
– Iza Melika Czechowska
Halina Szahidewicz
Miejsce i rok wydania Wrocław 1433/2012
ISBN 978-83-60425-87-9
Liczba stron 40
Format 15 x 21,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Leon Kryczyński, „Historia meczetu w Wilnie”
Warszawa 1937, nakładem „Przeglądu Islamskiego”
Zakł. Graf. L. Wolnickiego, Warszawa, Długa 46, tel. 11-37-00

  • Książka Kryczyńskiego wydana w 1937 roku dokładnie prezentowała historię i ówczesną sytuację tatarskiego meczetu na wileńskich Łukiszkach. W okresie II Rzeczypospolitej meczet należał do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

    Obecna edycja, oprócz tekstu Leona Kryczyńskiego (5 rozdziały: Łukiszki tatarskie, Historia meczetu, Duchowieństwo, Wakuf i cmentarze, Nabożeństwa i obchody patriotyczne. Wizyty), zawiera tekst Musy Czachorowskiego Nic nie przemija oraz wiersz Selima Chazbijewicza Meczet tatarski w Wilnie.

  • Leon KryczyńskiLeon Kryczyński – jeden z przedwojennych liderów polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej. Urodził się 25 września 1887 roku w Wilnie, w rodzinie generała Konstantego Kryczyńskiego. Studiował w Petersburgu, gdzie w roku 1911 uzyskał tytuł prawnika. W latach 1918–1919 uczestniczył w działaniach narodowo-wyzwoleńczych na Krymie i w Azerbejdżanie. Od roku 1921 do 1932 był sędzią w Wileńskim Sądzie Okręgowym, od 1932 do 1935 – zastępcą przewodniczącego Sądu Okręgowegow Zamościu, od 1935 do 1939 – zastępcą przewodniczącego Sądu Okręgowego w Gdyni.

    Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Pomocy Biednym Muzułmanom (1914), członkiem Komitetu Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy (1917), współinicjatorem powstania Kulturalno-Oświatowego Związku Tatarów Polskich (1925). W roku 1926 założył w Wilnie bibliotekę tatarską, w roku 1929 – muzeum tatarskie, a w 1931 – tatarskie archiwum. W latach 1932–1938 był redaktorem naczelnym Rocznika Tatarskiego.

    W roku 1930 został członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, w 1932 Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Podróżował do Turcji (1932)i Maroka (1934). Uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1933) oraz Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury (1936). 27 września 1939 roku został aresztowany przez Gestapo i razem z 12 tysiącami polskich inteligentów rozstrzelany w lesie w Piaśnicy niedaleko Wejherowa.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]