logo_mzr

stanislaw-dumin

Stanisław Dumin (ur. 1952 w Moskwie)

pracownik naukowy tamtejszego Państwowego Muzeum Historycznego. Studiował historię Polski na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Moskiewskiego, pracę magisterską w roku 1975 poświęcił Tatarom litewskim w XIV-XIX w. W roku 1981 obronił pracę doktorską pt. Województwo smoleńskie w składzie Rzeczypospolitej w latach 1618-1654. Jest autorem ponad 700 prac naukowych.

Zajmuje się genealogią i heraldyką, jest autorem Herbarza rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Członek Rady Heraldycznej przy Prezydencie Rosji. W roku 1998 odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Autor:
Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze (2012)

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]