logo_mzr

tatarskie-love-story_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Tatarskie love story
Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub
Zespół redakcyjny Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska, Lilla Świerblewska
Opracowanie tekstu Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Konsultacja teologiczna Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz
Korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Projekt i opracowanie graficzne,
skład
Ewa Zalewska
Projekt i opracowanie typograficzne Aneta Jurgilewicz-Stępień
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 2016
ISBN 978-83-938887-2-6
Liczba stron 172
Format 21,5 x 21,5
Druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Streszczenie ang.
Bibliografia
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Album pt. Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub jest publikacją w całości poświęconą zwyczajom i tradycji związanej ze ślubem, punktem zwrotnym w życiu człowieka budującym jego tożsamość, a także szerzej punktem kluczowym w życiu wspólnoty.

  Album złożony jest z dwóch części. Pierwsza część to opis ceremonii ślubnej zgodnej z tradycją tatarską. Druga część to wybór fotografii ślubnych Tatarów od najstarszych z początku lat 30. XX wieku po zdjęcia z drugiej dekady XXI w. (rok 2012). Zespołowi redakcyjnemu udało się zebrać ponad 200 zdjęć od kilkunastu osób, w albumie zaprezentowanych jest ok. 140 fotografii.

  Materiał ikonograficzny stanowi niezwykłe źródło wiedzy o zmieniającej się obyczajowości, stylu, modzie przy niezmiennej dbałości o podstawowe elementy ceremonii.

  Układ albumu: Słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza (Bierzesz sobie cały świat…), wstęp autorek (Magia fotografii), część merytoryczna prezentująca zasady religii islamu w zakresie ślubu oraz opisy przebiegu ceremonii ślubnej zgodnej z tradycją tatarską (Oddajecie? Oddajemy!), część poglądowa złożona z fotografii ślubnych ułożonych w 12 rozdziałach zatytułowanych: W domu pana młodego, Przygotowanie do ceremonii, Kazanie imama, Kciuki, Zaharemianie, Modlitwa (dua) przed zaślubinami (nikahem), Obrączki, Dua po nikahu, po nałożeniu obrączek, Podpisy młodych, Podpisy świadków, Życzenia po ślubie, Album ślubny, Summary (streszczenie w j. angielskim) oraz spis treści.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Promocja książki w Muzeum Historycznym w Białymstoku.
  Zdjęcia Krzysztof Mucharski, 22 lutego 2017 r.

 • Barbara Pawlic-Miśkiewicz – (ur. 1982) doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (rozprawa pt. Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku), dziennikarz.

  Współautorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych i wydawniczych realizowanych  przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”. Współautorka książek: Muzyczna jurta – śladami Tatarów (2011); Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej (2012); Tatariada (2014).

  Anna MucharskaTatarka, aktywnie działająca na rzecz mniejszości tatarskiej w ramach Muzułmańskiego Związku Religijnego i Związku Tatarów RP. Inicjator projektów na rzecz dzieci tatarskich. Sprawuje funkcję skarbnika w MGW Białystok. Kierownik Zespołu dziecięco-młodzieżowego „Buńczuk” działającego przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w Białymstoku.

  Prywatnie żona Tatara, też społecznie i aktywnie działającego na rzecz naszej mniejszości. Z wykształcenia jest ekonomistą. Od ponad 20 lat pracuje jako księgowa.

  Lilla Świerblewska – działaczka na rzecz mniejszości tatarskiej w ramach Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP i Związku Tatarów RP. Członkini Rady Centralnej Związku Tatarów RP. Inicjatorka spotkań dla kobiet Tatarek, służących podtrzymaniu wiedzy o tradycjach i zwyczajach tatarskich. Pełnomocniczka Najwyższego Kolegium MZR w RP ds. Tatarów – uchodźców z Krymu.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]