logo_mzr

trzy-zrodla_cz-b

Okładka:

Książka:

Tytuł Trzy źródła
Autor Musa Çaxarxan Czachorowski, Selim Mirza Chazbijewicz,
Adas Jakubauskas
Redakcja, opracowanie, korekta Musa Çaxarxan Czachorowski
Wydawca Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Miejsce i rok wydania Białystok 1438/2017
ISBN 978-83-65802-02-6
Liczba stron 72
Format 14,5 x 20,5
Skład, druk i oprawa Agencja Wydawnicza „ARGI” – Wrocław – www.argi.pl
Uwagi Wstęp dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, Centrum Badań Kitabistycznych UMK
Dofinansowanie Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Zbiór wierszy Trzy źródła to wspólne dzieło trzech poetów – Tatarów – dziedziców Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Tom został skomponowany w następujący sposób: Nasi to są poeci (słowo Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza), Spełnienie w słowie (wstęp dr hab. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Centrum Badań Kitabistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), wiersze Musy Czachorowskiego (13), wiersze Selima Chazbijewicza (13), wiersze Adasa Jakubauskasa (15) oraz spis streści.

  Książka została wydana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Musa Çaxarxan Czachorowski – (ur. 1953) dziennikarz, poeta, tłumacz, wydawca. Rzecznik prasowy MZR w RP, Przedstawiciel MZR w RP na Dolny Śląsk. Redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor polskiej edycji pisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”, redaktor prowadzący „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”.

  Autor trzynastu zbiorów poetyckich (w tym jeden wspólnie z Selimem Mirzą Chazbijewiczem) oraz licznych publikacji związanych z tematyką tatarską i muzułmańską. Wiersze drukował m.in. w „Odrze”, „Odgłosach”, „Poezji”, „Kulturze”, „AltaBas” oraz „Życiu Tatarskim”. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

  Selim Chazbijewicz – (ur. 1955) profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek władz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w latach 1997-2004. Współzałożyciel i długoletni przewodniczący Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich.

  Autor ośmiu zbiorów poetyckich (jeden wspólnie z Musą Czachorowskim) oraz licznych książek i artykułów o tematyce tatarskiej. Od roku 2009 przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor naczelny kwartalnika „Muzułmanie Rzeczypospolitej”, redaktor naczelny i przewodniczący Rady Naukowej „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”.

  Adas Jakubauskas – (ur. 1964 w Butrymańcach na Litwie) doktor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie. Od roku 2003 przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Litewskich.

  Autor zbioru poetyckiego Początek drogi (1992), współautor scenariusza filmu dokumentalnego „Jestem potomkiem tatarskich murzów…” (2005), współautor encyklopedycznego wydawnictwa pt. Tatarzy litewscy w historii i kulturze (2009, 2012), „Lithuanian Tatars in history and culture” (2017).

  Redaktor czasopisma Związku Wspólnot Tatarów Litewskich „Lietuvos totoriai”, członek Rady Naukowej „Rocznika Tatarów Polskich”.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]